Rabu, 27 Januari 2010

Pengeluaran


Definisi :

Perbelanjaan Firma atas faktor pengeluaran yang digunakan untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan.

Kos dibahagikan kepada 2 iaitu :

implisit :

- Bayaran atas faktor milik pengusaha sendiri.
- Perbelanjaan tak nampak.
- Dikenali kos lepas.
- cth : Ali membuka gerai sendiri tetapi tidak membayar gaji kepada diri sendiri.

eksplisit :

- Perbelanjaan sebenar atas faktor keluaran di atas pengeluaran barang.
- Perbelanjaan nampak.
- cth : upah, sewa, harga.


Kos Pengeluaran Jangka Masa Pendek :

- Buruh dibayar dengan upah, bayaran atas faktor perubahan.
- Tanah dibayar dengan sewa, bayaran atas faktor tetap.
- cth : pengeluaran meningkat, maka kos perubahan (buruh) meningkat, tetapi kos tetap (tanah) tetap.

Kos Pengeluaran Jangka Masa Panjang :

- Buruh dibayar dengan upah, bayaran atas faktor perubahan.
- Tanah dibayar dengan sewa, bayaran atas faktor perubahan.
- cth : pengeluaran meningkat, maka kos perubahan (buruh) meningkat, dan kos perubahan (tanah) di luaskan.

simbol dalam bab 6 ini :

TP = Total Production
AP = Average Production
MP = Marginal Production
TC = Total Cos
VC = Variable Cos
FC = Fixed Cos
MC = Marginal Cos

formula :

Average = Total/Q
Marginal = ΔTotal/ΔQ

Keluk hubungan AC dan MC

- MC < AC, AC
- MC = AC, AC min
- MC > AC, AC

p/s : konsep keluk hampir sama cuma dia inverse..

Tiada ulasan: