Sabtu, 27 Februari 2010

Penutupan Firma


Dalam jangka pendek
:
- TC terdiri daripada VC dan FC.
- FC perlu ditanggung walaupun Q = 0.
- TR hendaklah sekurang-kurangnya menyamai VC untuk teruskan operasi.
- jika TR lebih kecil daripada VC, firma perlu tutup operasinya.

Dalam jangka panjang
:
- TC hanya ada VC sahaja.
- FC telah berubah menjadi VC. Cth, pertambahan kilang.
- TR hendaklah sekurang-kurangnya menyamai VC untuk teruskan operasi.
- jika TR lebih kecil daripada VC, firma perlu tutup operasinya.

Huraian situasi melalui keluk :

Keadaan apabila AR sama dengan AVC

Huraian : Firma mencapai E apabila MC = MR, iaitu pada harga P, dan kuantiti Q. Pada keluaran Q, TC firma adalah sebanyak ORXQ iaitu terdiri daripada VC sebanyak OPEQ dan FC sebanyak PRXE (AC = AVC + AFC). Oleh sebab AR sama dengan AVC, firma dapat menanggung VC. Dengan ini, firma hanya mengalami kerugian sebanyak PRXE (FC) sahaja. Maka, firma masih boleh meneruskan operasinya.


Keadaan apabila AR lebih kecil daripada AVC

Huraian : Firma mencapai E apabila MC = MR, iaitu pada harga P, dan kuantiti Q. Pada keluaran Q, TC firma adalah sebanyak ORXQ iaitu terdiri daripada VC sebanyak OP1YQ dan FC sebanyak P1RXY (AC = AVC + AFC). Oleh sebab AR lebih kecil daripada AVC, firma tidak mampu menampung keseluruhan VC. Dengan ini, firma mengalami kerugian sebanyak PRXE (baki VC (PP1YE) + FC). Maka, firma tidak boleh meneruskan operasinya.


Keadaan apabila AR lebih besar daripada AVC

Huraian : Firma mencapai E apabila MC = MR, iaitu pada harga P, dan kuantiti Q. Pada keluaran Q, TC firma adalah sebanyak ORXQ iaitu terdiri daripada VC sebanyak OP1YQ dan FC sebanyak P1RXY (AC = VC + FC). Oleh sebab AR lebih besar daripada AVC, firma dapat menanggung VC, dan ada baki TR sebanyak P1PEY. Dengan ini, firma dapat mengurangkan kerugian FC sebanyak P1PEY. Maka, firma masih boleh meneruskan operasinya.


p/s : terdapat banyak faktor lain kenapa firma tetap meneruskan operasi walaupun mengalami kerugian yang banyak.

Rabu, 24 Februari 2010

Penyesuaian Keseimbangan Firma Apabila Firma Memperoleh Untung Lebih Normal dan Kurang Normal


Penyesuaian Keseimbangan Firma Apabila Firma Memperoleh Untung Lebih Normal


Keluk E Firma apabila Peroleh Untung Lebih Normal

Huraian : keseimbangan asal pasaran ialah pada harga P dan kuantiti Q, apabila SS bersilang dengan DD di titik E. Harga pasaran diterima oleh PPS (pasaran persaingan sempurna) yang menyebabkan untung lebih normal, iaitu untung sebanyak PUXE (lorekan kelabu). PPS yang dalam keadaan untung lebih normal akan menarik minat firma lain untuk masuk ke dalam pasaran dan akan menyebabkan berlakunya peralihan keluk SS ke kanan, dari SS kepada S1S1. Keseimbangan baru pada keluk pasaran telah menyebabkan harga pasaran menurun dari P kepada P1, dan kuantiti bertambah dari Q kepada Q1. PPS yang bersifat penerima harga akan menerima harga pasaran P1 dan menyebabkan keluk MR=AR beralih ke MR1=AR1. Pertambahan bilangan firma dalam PPS telah menyebabkan firma mendapat untung normal (pulang modal) sahaja iaitu pada SAC=SMC=LMC=LAC=MR=AR.


Penyesuaian Keseimbangan Firma Apabila Firma Memperoleh Untung Kurang Normal

Keluk E Firma apabila Peroleh Untung Kurang Normal

Huraian : keseimbangan asal pasaran ialah pada harga P dan kuantiti Q, apabila SS bersilang dengan DD di titik E. Harga pasaran diterima oleh PPS (pasaran persaingan sempurna) yang menyebabkan untung kurang normal, iaitu kerugian sebanyak PRXE (lorekan kelabu). PPS yang dalam keadaan untung kurang normal akan menyebabkan firma seadanya keluar dari pasaran dan akan menyebabkan berlakunya peralihan keluk SS ke kiri, dari SS kepada S1S1. Keseimbangan baru pada keluk pasaran telah menyebabkan harga pasaran meningkat dari P kepada P1, dan kuantiti berkurang dari Q kepada Q1. PPS yang bersifat penerima harga akan menerima harga pasaran P1 dan menyebabkan keluk MR=AR beralih ke MR1=AR1. Pengurangan bilangan firma dalam PPS telah menyebabkan firma mendapat untung normal (pulang modal) sahaja iaitu pada SAC=SMC=LMC=LAC=MR=AR.


p/s : lakar keluk, keluk akan menceritakannya.

Keseimbangan Firma Dalam Jangka Panjang


- semua input adalah input berubah.
- firma-firma dalam pasaran boleh keluar masuk secara bebas.
- hanya 1 jenis untung sahaja yang wujud iaitu untung normal (pulang modal).

pada MC = MR, keluk AC = AR

Keluk Untung Normal


p/s : simple je.

Jenis Inflasi


(a) Inflasi Tarikan Permintaan
- proses kenaikan harga umum akibat kenaikan AD.
- berpunca daripada pertambahan dalam bekalan wang, pertambahan G, ↑ I, dan ↓ kadar T.
- punca-punca tersebut akan ↑ AD sehingga wujud lebihan AD pada tingkat guna tenaga penuh.

Keluk Inflasi Tarikan Permintaan

Huraian : keseimbangan ekonomi berada pada tingkat harga umum P, dan Yn ialah Y. Terdapat banyak faktor pengeluaran yang belum digunakan, maka permintaan agregat dapat ditambahkan dari AD kepada AD1, tanpa menaikkan tingkat harga umum P. Apabila tingkat Yn bertambah dari Y kepada Y1, menunjukkan bahawa ekonomi hampir mencapai tingkat guna tenaga penuh. Hanya tinggal sedikit faktor pengeluaran sahaja yang dapat digunakan untuk menambahkan AS daripada Y1 kepada Y2 bagi memenuhi permintaan agregat dari AD1 kepada AD2. Keadaan ini menyebabkan tingkat harga umum naik daripada P kepada P1. Apabila ekonomi mencapai guna tenaga penuh pada Y2, ini menunjukkan bahawa ekonomi telah mengguna seluruh faktor pengeluaran sepenuhnya. Kesannya, tingkat harga umum terus meningkat daripada P1 kepada P2, dan tarikan permintaan berlaku.


(b) Inflasi Tolakan Kos
- proses kenaikan harga umum akibat ↑ kos pengeluaran.
- berpunca daripada ↑ untung firma, ↑ upah buruh, dan ↑ kos faktor pengeluaran lain.
- punca-punca tersebut akan ↓ AS sehingga ↑ tingkat harga umum.

Keluk Inflasi Tolakan Kos

Huraian : apabila ekonomi telah mencapai guna tenaga penuh pada Y, kuasa menuntut upah oleh kesatuan sekerja adalah sangat kuat. Keadaan ini akan menambahkan kos pengeluaran firma. Kenaikan kos pengeluaran menyebabkan firma akan mengurangkan penawaran untuk meninggikan harga bagi menampung beban pertambahan kos, pada masa yang sama firma telah memindahkan beban kenaikan kos kepada pihak pengguna. Jika banyak keluaran dalam pasaran mengalami kenaikan kos, AS akan berkurangan (keluk AS beralih ke kiri) dan tingkat harga umum akan naik. Kesannya, inflasi tolakan kos terjadi.


(c) Inflasi Diimport
- keadaan berpunca daripada ↑ harga barang-barang diimport.
- ↑ mata wang asing menyebabkan pertukaran wang tempatan bertambah.
- apabila sesebuah negara mengimport barang dari negara asing yang sedang mengalami inflasi, maka barang yang diimport tersebut akan dijual dengan harga yang lebih tinggi di pasaran tempatan. Apabila banyak barang import mengalami ↑ harga, inflasi diimport berlaku di negara.


p/s : Inflasi => Kos Taraf Hidup Rakyat Meningkat.

Selasa, 23 Februari 2010

Inflasi


Inflasi : ↑ tingkat harga umum secara berterusan.
- banyak duit, tapi barang sikit => RM10 boleh dapat 6 barang, tetapi semasa keadaan inflasi, RM10 hanya boleh dapat 2 barang sahaja.

Formulae :

Kadar Inflasi = (IH1 - IH0/IH0) x 100%

IH1 = indeks harga pengguna tahun baru.
IH0 - Indeks harga pengguna tahun lama.


Darjah inflasi dialami oleh negara menentukan sama ada inflasi akan menggalakkan perkembangan ekonomi atau sebaliknya :

(a) Inflasi Sederhana
- berlaku semasa kadar tingkat harga umum diantara 2% - 3%.
- pelaburan dan kegiatan ekonomi adalah menggalakkan.
- peluang pekerjaan bertambah.

(b) Inflasi Merayap
- berlaku semasa kadar tingkat harga umum diantara 4% - 5%.
- isi rumah hadapi bebanan ↑ kos hidup.
- firma hadapi beban ↑ kos pengeluaran.

(c) Inflasi Melampau
- berlaku semasa kadar tingkat harga umum ↑ sangat tinggi.
- isi rumah hadapi masalah menanggung kos hidup.
- firma kecil-kecilan akan muflis.


Inflasi Tertekan = dapat dikawal oleh G
Inflasi Terbuka = gagal dikawal oleh G

Slumpflasi = inflasi berlaku semasa deflasi (kemelesetan), iaitu tingkat harga umum secara berterusan diiringi kadar pengangguran yang membimbangkan.


p/s : teori.. teori.. teori..

Pengangguran


Tenaga Buruh : jumlah penduduk dalam negara.
Guna Tenaga : penduduk yang sedang berkerja.
Penganggur : penduduk yang sedang mencari perkerjaan.

Formulae :

Jumlah Penganggur = Jumlah Tenaga Buruh - Jumlah Guna Tenaga
Kadar Penganggur = (Jumlah Penganggur/Jumlah Tenaga Buruh) x 100%

Jenis-jenis Pengangguran :

(a) Pengangguran Kitaran
- apabila Ms ↓, C ↓, AE ↓, nilai M ↓, maka berlaku deflasi.
- akibat ↓ AE, maka pengeluaran firma juga ↓, kemudian Labour (L) akan ↓.
- pengangguran jangka panjang.

(b) Pengangguran Struktur
- sebuah negara mengalami ∆ struktur ekonomi.
cth : ∆ dalam sektor utama, kehausan perlombongan bijih timah.
- L akan menganggur kerana tiada kelayakan untuk berkerja dengan sektor lain.
- pengangguran jangka panjang.

(c) Pengangguran Teknologi
- firma mengguna teknologi/mesin baru yang dapat ↑ produktiviti, maka firma akan ↓ L, untuk ↓ kos pengeluaran.

(d) Pengangguran Geseran
- pelajar sekolah yang sedang mencari perkerjaan.
- pekerja yang berhenti kerja untuk mencari kerja yang lebih lumayan.
- pekerja kontrak.
- pengangguran bersifat sementara.

(e) Pengangguran Bermusim
- pesawah padi yang menunggu musim menanam semula setelah musim menuai.
- penoreh getah yang tidak dapat menoreh kerana musim hujan.
- nelayan yang tidak dapat ke laut semasa musim tengkujuh.


p/s : hafal 5 sudah la.. :D

Isnin, 22 Februari 2010

Keseimbangan Firma Dalam Jangka Pendek


E : MR = MC

wujud 3 jenis untung iaitu :


(a) Untung Normal (pulang modal)

pada MC = MR, keluk AC = AR

Keluk Untung Normal


(b) Untung Lebih Normal (untung)

pada MC = MR, keluk AC < AR

Keluk Untung Lebih Normal


(c) Untung Kurang Normal (rugi)

pada MC = MR, keluk AC > AR

Keluk Untung Kurang Normal


p/s : keluk MR mesti bersilang pada keluk AC minimum.

Rabu, 10 Februari 2010

Lompang Inflasi (LI)


merujuk kepada AE yang lebih besar daripada AS pada tingkat pendapatan guna tenaga penuh.

Keluk Lompang Inflasi (LI)


Formulae :

LI = jurang KNK (pengangguran) ÷ m (peganda)

m = 1 ÷ (1-mpc)


p/s : konsep serupa dengan LD..

Pendekatan bagi Menentukan Tingkat Output Keseimbangan


Objektif
: Untung Maksimum


Kaedah 1 :

Perbezaan jumlah hasil (TR) dengan jumlah kos (TC)

TR > TC = Untung
TR < TC = Rugi
TR = TC = Pulang Modal/Untung Normal

Keluk Persilangan TC dan TR

Huraian : Pada titik keseimbangan A dan B, berlakunya pulang modal atau untung normal. Semasa keluaran 0 - Q, firma mengalami kerugian. Firma akan memaksimumkan pengeluaran barang sehingga pada keluaran Q1, kerana selepas pertambahan keluaran Q1, firma akan mengalami kerugian atas faktor pertambahan jumlah kos pengeluaran. Firma akan mencapai keuntungan dari keluaran Q hingga Q1, dan mencapai keuntungan maksimum pada keluaran Q2, iaitu semasa TR lebih besar daripada TC.


Kaedah 2 :

Perbezaan hasil sut (MR) dengan hasil kos (MC)

MR > MC = Untung
MR < MC = Rugi
MR = MC = Pulang Modal/Untung Normal

Keluk Persilangan MC dan MR

Huraian : Pada titik keseimbangan A dan B, berlakunya pulang modal atau untung normal. Semasa keluaran 0 - Q, firma mengalami kerugian. Firma akan memaksimumkan pengeluaran barang sehingga pada keluaran Q1, kerana selepas pertambahan keluaran Q1, firma akan mengalami kerugian atas faktor pertambahan jumlah kos pengeluaran. Firma akan mencapai keuntungan maksimum apabila keluk MC adalah minimum pada keluaran Q2, iaitu semasa MR lebih besar daripada MC.


p/s : fahami konsep, insya'allah anda dapat menguasainya..

Konsep Hasil bagi Firma dan Industri


(a) Jumlah Hasil (Total Revenue "TR")
- jumlah nilai penerimaan yang diperoleh daripada jualan keluarannya.

Formulae : TR = P x Q

Keluk TR


(b) Hasil Purata (Average Revenue "AR")
- hasil satu unit keluaran.

Formulae : AR = TR ÷ Q

Keluk AR


(c) Hasil Sut (Marginal Revenue "MR")
- perubahan TR akibat tambahan satu unit keluaran.

Formulae : MR = ΔTR ÷ ΔQ

Keluk MRp/s : secara relatifnya.. tajuk ini berkait rapat dengan bab yang sebelumnya.

Selasa, 9 Februari 2010

Masalah Makroekonomi dan Dasar Penstabilanfokus subtajuk :
- guna tenaga penuh.
- inflasi.
- deflasi.
- pemulihan ekonomi.


Lompang Deflasi (LD) :

merujuk kepada AE yang lebih kecil daripada AS pada tingkat pendapatan guna tenaga penuh.

Keluk Lompang Deflasi (LD)


Formulae :

LD = jurang KNK (pengangguran) ÷ m (peganda)

m = 1 ÷ (1-mpc)


cth soalan :

Keseimbangan pendapatan negara ialah RM 900 juta, sedangkan pendapatan negara di guna tenaga penuh ialah RM 1200 juta, jika perbelanjaan ialah RM 100 + 0.75yd, kira berapakah jumlah lompang deflasi?.

m = 1 ÷ (1-0.75yd)
= 4 #

LD = 1200 - 900 ÷ (4)
= RM 75 juta #


p/s : pasnih masuk tajuk lompang inflasi..

Perubahan Keseimbangan Kadar Bunga


Keseimbangan kadar bunga apabila berlakunya perubahan dalam permintaan wang atau penawaran wang atau kedua-dua serentah.

FDI = Foreign Direct Investment
GTP = Guna Tenaga Penuh

(a) permintaan wang akan meningkat apabila
- pendapatan negara nominal meningkat.
- harga bon dijangka naik pada masa hadapan.
- perkembangan teknologi berlaku.

(b) permintaan wang akan menurun apabila
- pendapatan negara nominal menurun.
- harga bon dijangka turun pada masa hadapan.
- keusangan teknologi.

(c) penawaran wang meningkat apabila
- masyarakat lebih banyak melakukan tabungan di bank-bank perdagangan.
- aliran masuk pelaburan asing meningkat.

(d) penawaran wang menurun apabila
- masyarakat kurang melakukan tabungan di bank-bank perdagangan.
- aliran masuk pelaburan asing menurun.


Analisis Keynes :

Kesan perubahan penawaran wang terhadap aktiviti ekonomi sebelum tingkat guna tenaga penuh.


kesan perubahan Ms terhadap aktiviti ekonomi sebelum tingkat GTP.


p/s : tamat bab 5..

Pasaran Persaingan Sempurna (PPS)


Pasaran Persaingan Sempurna (PPS) ialah sebuah pasaran yang mengandungi ramai penjual dan pembeli yang sedang melakukan aktiviti menjual dan membeli satu barang yang homogen pada satu tingkat harga yang telah ditetapkan oleh pasaran.


Ciri-ciri :

(a) ramai penjual dan pembeli
- tindakan penjual atau pembeli tidak mampu mempengaruhi pasaran.

Cth :

Huraian : Gambar di atas menunjukkan situasi pasaran bagi barang A, apabila seorang penjual memboikot untuk tidak menjual barang A, tindakan penjual tersebut tidak menjejaskan/mempengaruhi pasaran bagi barang A, begitulah juga jika terdapat seorang pembeli yang memboikot untuk tidak membeli barang A, tindakan pembeli tersebut juga tidak menjejaskan/mempengaruhi pasaran bagi barang A.


(b) kebebasan keluar masuk
- jika sebuah firma dalam pasaran dapat untung, firma lain bebas masuk ke dalam pasaran tersebut.
- jika sebuah firma dalam pasaran mengalami kerugian, firma lain bebas keluar dari pasaran tersebut.
- tiada halangan bagi tindakan keluar-masuk pasaran oleh sesiapa.

(c) keluaran yang homogen
- barang di pasaran sama jenis.
- barang adalah pengganti sempurna.

(d) Firma adalah penerima harga
- firma menerima harga yang ditetapkan dalam pasaran dengan mekanisme harga melalui kuasa permintaan (DD) dan penawaran (SS).

Cth :

Huraian : Keluk di atas menunjukkan hubungan antara keluk DD-SS dan keluk permintaan oleh firma, mekanisme harga barang di pasaran dipengaruhi oleh titik keseimbangan permintaan dan penawaran, oleh itu, sebuah firma tidak mampu menentukan harga barang di pasaran. Tidak kira berapa output dijual oleh sebuah firma, harga adalah tetap. Keluk permintaan adalah anjal sempurna.


(e) pengetahuan sempurna tentang pasraan
- pembeli tahu semua harga setiap barang di pasaran.
- penjual tahu semua maklumat harga faktor pengeluaran di pasaran.
- hanya wujud satu tingkat harga sahaja untuk satu barang yang sama.

(f) mobiliti faktor
- semua faktor bebas bergerak dari satu tempat ke tempat lain.
- semua faktor sama cekap, boleh diguna.


p/s : teori sahaja.. bermulalah bab 7.

Rabu, 3 Februari 2010

Hubungan antara SAC, LAC, SMC dan LMC


Simbol :

SAC = Shorterm Average Cos
LAC = Longterm Average Cos
SMC = Shorterm Marginal Cos
LMC = Longterm Marginal Cos

Keluk SAC, LAC, SMC dan LMC

Hubungan :

(a) apabila LAC sedang , SAC menyentuh LAC, SAC juga sedang

(b) SAC menyentuh LAC min, SAC juga Min

(c) apabila LAC sedang , SAC menyentuh LAC, SAC juga sedang

(d) pada Q0, SAC = LAC, maka SMC = LMC

(e) pada Q1, SAC = LAC = SMC = LMCp/s : jika anda tidak faham.. anda perlu perbanyakkan latihan membuat keluk..

Isnin, 1 Februari 2010

Kos Pengeluaran Jangka Panjang- Semua kos adalah kos berubah (VC)
- Firma cuba Meminimumkan Kos Pengeluaran.
- Firma cuba Memaksimumkan Keuntungan.

Pembentukan Keluk :

LAC = Longterm Average Cos
(kos purata jangka panjang)

SAC = Shorterm Average Cos
(kos purata jangka pendek)

- Berkaitan dengan pemilihan saiz loji pada pelbagai tingkat output supaya kos pengeluaran adalah minima.

cth : sebuah firma mempunyai 3 saiz loji yang berbeza.

Keluk kos purata jangka pendek (SAC)

Pada titik A iaitu pada loji 1, kos pengeluaran ialah C0, manakala kuantiti pengeluaran yang dapat dihasilkan ialah Q0. Pada titik B iaitu pada persilangan antara keluk loji 1 dan loji 2, kos pengeluaran ialah C1, manakala kuantiti pengeluaran yang dapat dihasilkan ialah Q1. Semasa di titik B, kedua-dua loji boleh digunakan untuk menghasilkan kuantiti pengeluaran sebanyak Q1, tetapi kos yang ditanggung ialah sebanyak C1.

Pada titik C iaitu pada loji 2, kos pengeluaran ialah C2, manakala kuantiti pengeluaran yang dapat dihasilkan ialah Q2. Loji 2 pada titik C adalah yang paling sesuai kerana kos pengeluaran yang diperlu ditanggung ialah sebanyak C2 iaitu penurunan kos sebanyak C1-C2, manakala hasil kuantiti pengeluaran yang dapat dihasilkan adalah sebanyak Q2 iaitu pertambahan sebanyak Q2-Q1.

Keluk Perancangan LAC

- Penurunan keluk adalah disebabkan ekonomi bidangan dalaman dan luaran.
- Kenaikan keluk adalah disebabkan disekonomi bidangan dalaman dan luaran.
- Keluk berbentuk U.


Ekonomi Bidangan :

- Apabila kuantiti pengeluaran bertambah, maka Kos menurun.
- Faedah yang dinikmati oleh firma akibat pengeluaran secara besar-besaran yang menyebabkan kos purata jangka panjang menurun.
- Perkembangan industri secara keseluruhan.

Dalaman :-

(a) Ekonomi Pengkhususan
- Pengkhususan kerja lebih cekap dan cepat mengikut kemahiran akan menyebabkan kos purata menurun.

(b) Ekonomi Pengurusan
- Pengurusan kerja cekap dan sistematik menyebabkan kos purata menurun.

(c) Ekonomi Kewangan
- Perkembangan firma memudahkan untuk peroleh wang pinjaman atas keyakinan bank terhadap firma, kos meminjam lebih rendah .

(d) Ekonomi Pemasaran
- Penghasilan output besar-besaran menyebabkan firma membeli input pukal dengan harga yang lebih murah, perbelanjaan kos dapat dikurangkan.

(e) Ekonomi Teknikal
- Penggunaan teknologi mesin yang produktif dalam pengeluaran output dapat menjimatkan kos.

Luaran :-

(a) Ekonomi Penempatan
- Loji berdekatan dengan kawasan perumahan memudahkan mendapat pekerja, kos mencari pekerja berkurang.
- Loji berdekatan dengan kawasan infratruktur dan jaringan pengangkutan yang lengkap memudahkan penghantaran.

(b) Ekonomi Teknologi dan Maklumat
- Kejayaan dalam R&D oleh sebuah firma memberi faedah kepada firma-firma lain.
- Meningkatkan kecekapan dan daya pengeluaran firma dan seterusnya menurunkan kos setiap 1 unit keluaran.


Disekonomi bidangan :

- Masalah yang dihadapi oleh firma akibat pengeluaran besar-besaran yang menyebabkan LAC meningkat.

Dalaman :-

(a) Disekonomi Pengkhususan
- Kerja rutin menyebabkan pekerja bosan, maka prestasi pekerja terjejas, dan merugikan firma.

(b) Disekonomi Pengurusan
- Pengurusan mengalami kerumitan apabila wujudnya banyak jabatan yang dikawal oleh seorang pengurus.
- Seorang pengurus tidak dapat mengawal sejumlah kakitangan yang ramai, kemudiannya kawalan ke atas firma menjadi tidak cekap, dan menjejaskan kualiti pekerja, seterusnya meningkatkan kos pengeluaran.

(c) Disekonomi Teknikal
- Pada 1 masa, teknologi mesin akan mengalami kerosakan akibat penggunaan secara berterusan, dengan ini akan meningkatkan kos pengeluaran kerana perlu membaiki mesin yang rosak, dan juga menyumbang kepada kos penyelenggaraan mesin.

Luaran :-

(a) Kekurangan Faktor Pengeluaran
- Kemasukan firma yang banyak di kawasan perindustrian membawa kepada masalah kekurangan bahan input, kesukaran pekerja mencari tempat tinggal, menyebabkan peningkatan kos pengeluaran firma dalam kawasan perindustrian tersebut.

(b) Kos Sosial
- Masalah pencemaran alam yang dilakukan oleh loji akan menyebabkan firma terpaksa mengeluarkan kos untuk mengurangkan kadar sisa yang dihasilkan oleh loji.
- Masalah kemalangan di tempat kerja juga menyebabkan peningkatan kos pengeluaran.


p/s : banyak juga.. boleh tahan..