Rabu, 30 Jun 2010

Kadar Pertukaran Asing- harga mata wang asing dalam sebutan nilai mata wang tempatan.
- cth : US$ 1 = RM 3.50, memerlukan 3 unit wang kertas 1 ringgit dan 1 unit syiling 50 sen untuk mendapatkan 1 unit wang kertas US$ 1.


Sistem Kadar Pertukaran Boleh Ubah

- kadar pertukaran asing ditentukan oleh DD dan SS mata wang asing dalam pasaran pertukaran asing.

Permintaan Mata Wang Asing
- pengimport malaysia meminta wang dolar untuk membayar pengeksport amerika.
- pelabur malaysia meminta wang dolar untuk melabur di amerika.
- penduduk malaysia meminta wang dolar untuk melancong atau belajar di amerika.

Penawaran Mata Wang Asing
- pengimport amerika meminta wang ringgit untuk membayar pengeksport malaysia.
- pelabur amerika meminta wang ringgit untuk melabur di malaysia.
- penduduk amerika meminta wang ringgit untuk melancong atau belajar di malaysia.

Keluk Permintaan Mata Wang Asing
- apabila lebih sedikit ringgit diperlukan untuk dapatkan US$, maka harga import dari amerika akan menjadi lebih murah dan seterusnya permintaan import dari amerika akan bertambah. Kesannya, permintaan terhadap US$ bertambah. Begitu juga sebaliknya.


Huraian : berdasarkan keluk di atas, penurunan RM3.50 kepada RM3.00 menunjukkan bahawa nilai mata wang RM meningkat, ini menyebabkan permintaan mata wang US$ bertambah dari Q1 kepada Q2. Ini juga menyebabkan harga barang eksport amerika menurun seterusnya kuantiti barang yang diimport oleh malaysia bertambah. Oleh itu, urus niaga diantara malaysia dan amerika bertambah.

Keluk Penawaran Mata Wang Asing
- apabila lebih sedikit ringgit diperlukan untuk dapatkan US$, maka harga eksport malaysia ke amerika akan menjadi lebih mahal dan seterusnya penawaran eksport malaysia ke amerika akan berkurang. Kesannya, penawaran terhadap US$ berkurang. Begitu juga sebaliknya.


Huraian : berdasarkan keluk di atas, penurunan RM3.50 kepada RM3.00 menunjukkan bahawa nilai mata wang RM meningkat, ini menyebabkan penawaran mata wang US$ berkurang dari Q2 kepada Q1. Ini juga menyebabkan harga barang eksport malaysia ke amerika meningkat seterusnya kuantiti barang yang diimport oleh amerika berkurang. Oleh itu, urus niaga diantara malaysia dan amerika berkurang.

Penentuan Kadar Pertukaran Asing
- kadar pertukaran asing ditentukan apabila permintaan mata wang asing sama dengan penawaran mata wang asing di pasaran pertukaran asing.


Huraian : berdasarkan keluk di atas, titik keseimbangan E menentukan kadar pertukaran antara US$ dan ringgit sebagai US$ 1 = RM3.50 apabila permintaan US$ sama dengan penawaran US$ sebanyak Q0. Jika nilai US$ ditentukan pada US$ 1 = RM4.00, ini bermakna nilai mata wang ringgit telah menurun dan nilai mata wang US$ meningkat. Kesannya, permintaan US$ akan berkurang dari Q0 kepada Q1, sebaliknya penawaran US$ yang akan bertambah dari Q0 kepada Q2. Keadaan ini menyebabkan wujud lebihan penawaran sebanyak Q2-Q1. Mekanisme pasaran akan mendesak harga US$ turun dari US$ 1 = RM4.00 kepada US$ 1 = RM3.50 di titik keseimbangan.

Jika nilai US$ ditentukan pada US$ 1 = RM3.00, ini bermakna nilai mata wang ringgit telah meningkat dan nilai mata wang US$ menurun. Kesannya, permintaan US$ akan bertambah dari Q0 kepada Q2, sebaliknya penawaran US$ yang akan berkurang dari Q0 kepada Q1. Keadaan ini menyebabkan wujud lebihan permintaan sebanyak Q2-Q1. Mekanisme pasaran akan mendesak harga US$ naik dari US$ 1 = RM3.00 kepada US$ 1 = RM3.50 di titik keseimbangan.

Peralihan Keluk Permintaan Ringgit Malaysia
- keluk DD akan beralih ke kiri jika :
(a) firma-firma asing mengurangkan pelaburan di malaysia.
(b) pengimport negara asing mengurangkan import dari malaysia.
(c) pelancong asing kurang melancong ke malaysia.
(d) pelajar asing kurang mendapatkan pendidikan di malaysia.
- keluk DD akan beralih ke kanan jika :
(a) firma-firma asing menambahkan pelaburan di malaysia.
(b) pengimport negara asing menambahkan import dari malaysia.
(c) pelancong asing bertambah melancong ke malaysia.
(d) pelajar asing bertambah mendapatkan pendidikan di malaysia.

Peralihan Keluk Penawaran Ringgit Malaysia
- keluk SS akan beralih ke kiri jika :
(a) pengimport malaysia mengurangkan import dari luar negara.
(b) pelabur malaysia mengurangkan pelaburan asing ke luar negara.
(c) pelancong tempatan kurang melancong ke luar negara.
(d) pelajar tempatan kurang melanjutkan pelajaran ke luar negara.
- keluk SS akan beralih ke kanan jika :
(a) pengimport malaysia menambahkan import dari luar negara.
(b) pelabur malaysia menambahkan pelaburan asing ke luar negara.
(c) pelancong tempatan bertambah melancong ke luar negara.
(d) pelajar tempatan bertambah melanjutkan pelajaran ke luar negara.


p/s : basic perubahan kadar pertukaran mata wang.

Selasa, 29 Jun 2010

Sekatan Perdagangan Bebas


perdagangan antarabangsa kekadang tidak mewujudkan keuntungan disebabkan defisit dalam imbangan pembayaran dan inflasi yang diimport berlaku, apabila wujud sekatan terhadap eksport dan import, maka jenis perdagangan yang dilakukan adalah perdagangan antarabangsa terkawal.


Sebab-sebab Sekatan

(a) Melindungi Industri Penting
- seperti industri beras dan senjata perlu dilindungi kerana kedua-dua industri ini amat penting semasa waktu darurat atau peperangan.
- kerajaan akan mengenakan sekatan import.

(b) Melindungi Industri Muda
- iaitu industri yang baru ditubuhkan seperti industri kereta produa.
- industri muda masih belum menikmati ekonomi bidangan.
- industri muda belum setanding dalam pasaran, oleh itu kerajaan akan menyekat barang import supaya industri muda dapat berkembang dan bertanding dengan industri asing.

(c) Mempelbagaikan Ekonomi Negara
- untuk menaikkan daya pengeluaran dan pendapatan negara, kerajaan akan mempelbagaikan ekonomi negara khasnya memajukan industri perkilangan.
- usaha ini dapat mengurangkan pergantungan negara pada barang import.
- kerajaan akan menyekat barang import terhadap keluaran negara asing yang bersaing dengan keluaran tempatan.
- kerajaan juga akan menggalakkan eksport untuk meninggikan daya persaingan barang eksport negara di pasaran antarabangsa.

(d) Meningkatkan Guna Tenaga
- industri perkilangan dapat mewujudkan banyak peluang pekerjaan seterusnya meningkatkan pendapatan negara dan mengurangkan kadar pengangguran, oleh itu kerajaan akan menyekat import untuk melindungi industri tempatan demi meningkatkan guna tenaga dalam negara.

(e) Memperbaiki Imbangan Pembayaran Yang Negatif
- hal ini wujud apabila jumlah import lebih besar daripada jumlah eksport.
- untuk memperbaiki imbangan pembayaran yang negatif ini, kerajaan akan mengurangkan import melalui sekatan import serta menambahkan eksport.

(f) Menambah Pendapatan Kerajaan
- sekatan dalam bentuk tarif merupakan sumber pendapatan kepada kerajaan.
- tarif dapat juga melindungi industri tempatan dan memperbaiki imbangan pembayaran negara.


Jenis Sekatan

alat sekatan perdagangan untuk mengawal eksport dan import negara.

(a) Tarif
- adalah cukai yang dikenakan oleh kerajaan terhadap barang dan perkhidmatan yang diimport.
- tarif dikenakan dalam 2 bentuk iaitu tarif ad-valorem dan tarif spesifik.
- tarif ad-valorem ialah cukai import dihitung berdasarkan harga barang import.
- tarif spesifik ialah cukai tetap yang dihitung berdasarkan kuantiti barang import.
- tarif dapat menaikkan harga barang import dan seterusnya mengurangkan permintaan terhadap barang import, akhirnya menambahkan permintaan terhadap barang tempatan.
- tarif juga dapat memperbaiki imbangan perdagangan serta menambahkan pendapatan kerajaan.

(b) Kuota Import
- adalah had kuantiti maksimum yang ditetapkan oleh kerajaan terhadap barang atau perkhidmatan yang diimport untuk satu tempoh tertentu.
- dapat mengurang dan mengehadkan jumlah kuantiti import.
- berkesan untuk mengurangkan persaingan dalam pasaran tempatan.
- tidak dapat menambahkan pendapatan negara.

(c) Kawalan Pertukaran Asing
- adalah kawalan bank pusat terhadap jumlah mata wang asing yang dapat dibeli oleh pengimport tempatan.
- bank pusat akan mengurangkan jumlah mata wang tempatan yang boleh dibawa ke luar negara agar jumlah perbelanjaan mereka di luar negara akan dikurangkan.
- dapat mengurangkan permintaan terhadap barang import.

(d) Subsidi Eksport
- bantuan kewangan daripada kerajaan kepada pengeluar tempatan yang berorentasikan eksport.
- dapat mengurangkan kos pengeluar.

(e) Embargo
- dasar pemulauan yang dilaksanakan oleh kerajaan terhadap import negara tertentu.
- kerajaan akan mengarahkan pihak bertanggungjawab untuk menyekat kemasukan barang import tersebut ke dalam negara.
- selalunya bukan semata-mata untuk menyekat barang import dari negara tersebut, malah sebagai satu sekatan ekonomi terhadap negara musuh.

(f) Piawai Kesihatan dan Keselamatan
- sekiranya barang import tidak mematuhi piawai kesihatan dan keselamatan yang ditetapkan oleh kerajaan, maka barang tersebut tidak boleh dibawa masuk ke dalam negara.


p/s : maka tamatlah bab 7.

Isnin, 28 Jun 2010

Kadar Syarat Perdagangan


salah satu cara untuk menetukan pengagihan laba perdagangan antarabangsa ialah merujuk kepada perubahan kadar syarat perdagangan antara negara-negara terlibat.

KSP = (Px/Pm) x 100

KSP = kadar syarat perdagangan
Px = indeks harga eksport
Pm = indeks harga import

jika KSP bagi tahun semasa melebihi 100, ini bermakna KSP telah bertambah baik dan lebih menguntungkan, KSP > 100 menunjukkan Px > Pm.

KSP bertambah baik sekiranya berlaku keadaan-keadaan berikut.
- kejatuhan harga import.
- kenaikan harga eksport.
- nilai mata wang tempatan menjadi relatif lebih tinggi.


jika KSP bagi tahun semasa kurang daripada 100, ini bermakna KSP telah bertambah buruk dan kurang menguntungkan, KSP < 100 menunjukkan Px < Pm.

KSP bertambah buruk sekiranya berlaku keadaan-keadaan berikut.
- kenaikan harga import.
- kejatuhan harga eksport.
- nilai mata wang tempatan menjadi relatif lebih rendah.


p/s : KSP ini adalah untuk melihat tingkat pencapaian urus niaga perdagangan antarabangsa.

Ahad, 27 Jun 2010

Pengkhususan dan Laba Perdagangan Antarabangsa


andaian-andaian menentukan pengkhususan dan laba daripada perdagangan antarabangsa :
- terdapat 2 buah negara sahaja yang mengeluarkan 2 jenis keluaran.
- kedua-dua buah negara mengguna 2 orang buruh sama cekap.
- mobiliti faktor-faktor pengeluaran adalah sempurna.
- ekonomi adalah pada tingkat guna tenaga penuh.
- kos pengangkutan adalah sifar.
- sistem perdagangan antarabangsa adalah perdagangan bebas.


Akibat Faedah Mutlak (kaedah jadual)

Jadual Pengeluaran Sebelum Pengkhususan

- berdasarkan jadual diatas, negara X mengeluarkan kain lebih banyak daripada negara Y, oleh itu negara X menikmati faedah mutlak bagi pengeluaran kain. Manakala negara Y mengeluarkan basikal lebih banyak daripada negara X, oleh itu negara Y menikmati faedah mutlak bagi pengeluaran basikal.
- negara X harus mengkhusus dalam pengeluaran kain manakala negara Y harus mengkhusus dalam pengeluaran basikal.

Jadual Pengeluaran Selepas Pengkhususan

- berdasarkan jadual diatas, disebabkan terdapat mobiliti faktor-faktor pengeluaran, maka buruh di negara X boleh berpindah ke pengeluaran kain manakala buruh di negara Y boleh berpindah ke pengeluaran basikal.
- dengan dua orang buruh yang sama cekap, negara X dapat mengeluarkan kain sebanyak 2000 (1000 x 2) dan negara Y dapat mengeluarkan basikal sebanyak 800 (400 x 2).
- pengkhususan membolehkan buruh digunakan dengan lebih cekap dan menyebabkan jumlah keluaran bagi kain bertambah dari 1800 kepada 2000 manakala jumlah keluaran bagi basikal bertambah juga dari 600 kepada 800 di pasaran antarabangsa.

Jadual Kegunaan Selepas Perdagangan

- andaikan negara X dan Y melakukan perdagangan apabila negara X akan mengeksport kain ke negara Y dan mengimport basikal dari negara Y, begitu juga bagi negara Y yang akan mengeksport basikal ke negara X dan mengimport kain dari negara X.
- kadar pertukaran kain dan basikal bergantung kepada harga relatif kain dan basikal.
- sekiranya negara X ingin menggunakan 1100 meter kain dalam negara dan mengeksport 900 meter kain ke negara Y, negara X dapat mengimport 360 buah basikal (900 x 0.4) dari negara Y.
- apabila negara Y mengimport 900 meter kain dari negara X dan mengeksport 360 buah basikal ke negara X, maka negara Y dapat mengguna 440 buah basikal dalam negara.


Akibat Faedah Berbanding (kaedah jadual)

Jadual Pengeluaran Sebelum Pengkhususan

- berdasarkan jadual diatas, negara Y mengeluarkan kereta dan Motosikal lebih banyak daripada negara Y, oleh itu negara X menikmati faedah mutlak bagi pengeluaran Kereta dan Motosikal.
- kedua-dua negara masih boleh mengadakan pengkhususan dan perdagangan yang saling menguntungkan kerana terdapat perbezaan harga relatif kereta dan motosikal di kedua-dua negara tersebut.
- secara perbandingan, keluaran motosikal negara X mempunyai kos lepas yang lebih rendah daripada negara Y, maka negara X menikmati faedah berbanding bagi pengeluaran motosikal. Manakala, keluaran kereta negara Y mempunyai kos lepas yang lebih rendah daripada negara X, maka negara Y menikmati faedah berbanding bagi pengeluaran kereta.
- negara X harus mengkhusus dalam pengeluaran motosikal manakala negara Y harus mengkhusus dalam pengeluaran kereta.

Jadual Pengeluaran Selepas Pengkhususan

- berdasarkan jadual diatas, disebabkan terdapat mobiliti faktor-faktor pengeluaran, maka buruh di negara X boleh berpindah ke pengeluaran kain manakala buruh di negara Y boleh berpindah ke pengeluaran basikal.
- dengan dua orang buruh yang sama cekap, negara X dapat mengeluarkan motosikal sebanyak 600 (300 x 2) dan negara Y dapat mengeluarkan kereta sebanyak 500 (250 x 2).
- pengkhususan membolehkan buruh digunakan dengan lebih cekap dan menyebabkan jumlah keluaran bagi kereta bertambah dari 350 kepada 500. Walaubagaimanapun, jumlah keluaran bagi motosikal berkurang dari 650 kepada 600 di pasaran antarabangsa.

Jadual Penggunaan Selepas Perdagangan

- andaikan negara X dan Y melakukan perdagangan apabila negara X akan mengeksport motosikal ke negara Y dan mengimport kereta dari negara Y, begitu juga bagi negara Y yang akan mengeksport kereta ke negara X dan mengimport motosikal dari negara X.
- kadar pertukaran kain dan basikal bergantung kepada harga relatif kain dan basikal.
- sekiranya negara X ingin menggunakan 300 buah motosikal dalam negara dan mengeksport 300 buah motosikal ke negara Y, negara X dapat mengimport 150 buah kereta (300 x 0.5) dari negara Y.
- apabila negara Y mengimport 300 buah motosikal dari negara X dan mengeksport 150 buah kereta ke negara X, maka negara Y dapat mengguna 350 buah kereta dalam negara.


p/s : pengkhususan membolehkan sesebuah negara menggunakan buruh dengan lebih cekap.

Faedah Pengkhususan


Faedah Mutlak
- dinikmati oleh sesebuah negara yang sanggup mengeluarkan suatu keluaran yang lebih banyak daripada negara lain berdasarkan faktor pengeluaran dan tingkat teknologi yang sama.

Jadual Faedah Mutlak

Huraian : berdasarkan jadual diatas, negara X sanggup mengeluarkan lebih banyak kain berbanding negara Y, sebaliknya negara Y sanggup mengeluarkan lebih banyak basikal berbanding negara X. Dengan ini, negara X menikmati faedah mutlak bagi pengeluaran kain manakala negara Y menikmati faedah mutlak bagi pengeluaran basikal.


Faedah Berbanding
- dinikmati oleh sesebuah negara yang sanggup mengeluarkan suatu keluaran yang mempunyai kos lepas yang lebih rendah daripada negara lain berdasarkan faktor pengeluaran dan tingkat teknologi yang sama.

Jadual Faedah Berbanding

Huraian : berdasarkan jadual diatas, negara X sanggup mengeluarkan 100 buah kereta dan 300 buah motosikal, sementara negara Y sanggup mengeluarkan 250 buah kereta dan 350 buah motosikal. Kos lepas yang ditanggung oleh negara X bagi pengeluaran motosikal adalah lebih rendah berbanding negara Y, menunjukkan bahawa negara X menikmati faedah berbanding bagi pengeluaran motosikal. Kos lepas yang ditanggung oleh negara Y bagi pengeluaran kereta adalah lebih rendah berbanding negara X, menunjukkan bahawa negara Y menikmati faedah berbanding bagi pengeluaran kereta. Walaupun negara Y menikmati faedah mutlak bagi kedua-dua pengeluaran tersebut, namun perdagangan antara kedua-dua negara ini masih menguntungkan kepada kedua-dua pihak kerana negara X menikmati faedah berbanding bagi pengeluaran motosikal, manakala negara Y menikmati faedah berbanding bagi pengeluaran kereta.


p/s : selepas ini pengkhususan dan laba.

Sabtu, 26 Jun 2010

Langkah-langkah Mengatasi Masalah Makroekonomi


Langkah-langkah Mengatasi Masalah Inflasi

- inflasi berlaku apabila harga umum naik secara berterusan ini bermakna kos taraf hidup masyarakat naik berterusan.
- semasa inflasi tarikan permintaan, dasar fiskal menguncup dan dasar kewangan menguncup akan dilaksanakan.
- semasa inflasi tolakan kos, dasar sebelah penawaran, kawalan terhadap kesatuan sekerja dan dasar harga maksimum akan dilaksanakan.
- semasa inflasi diimport, kawalan langsung dan kempen penggantion import akan dilaksanakan.

(a) Dasar Fiskal Menguncup
- kerajaan akan mengurangkan G dan menaikkan T, dengan ini kemampuan membeli masyarakat akan menurun, seterusnya akan mengurangkan AD dan AE.

-pengurangan dalam G dan pertambahan dalam T akan menyebabkan permintaan agregat berkurang akibat dasar fiskal menguncup seterusnya menyebabkan tingkat harga umum turun dan akhirnya masalah inflasi tarikan permintaan dapat diatasi.

(b) Dasar Kewangan Menguncup
- bank pusat akan mengurangkan bekalan wang dalam ekonomi melalui menaikkan nisbah cadangan, menaikkan kadar faedah, menjual bon kerajaan, melaksanakan funding, mengetatkan kawalan kredit dan pembujukan moral.

- pengurangan bekalan wang dalam ekonomi akan menyebabkan permintaan agregat berkurang akibat dasar kewanganl menguncup seterusnya menyebabkan tingkat harga umum turun dan akhirnya masalah inflasi tarikan permintaan dapat diatasi.

(c) Dasar Sebelah Penawaran
- kerajaan menggalakkan pertambahan dalam penawaran agregat dengan mengurangkan T dan sebagainya.

- pertambahan penawaran agregat akibat dasar sebelah penawaran akan menurunkan tingkat harga umum, akhirnya inflasi tolakan kos dapat diatasi.

(d) Kawalan Terhadap Kesatuan Sekerja
- tuntutan kenaikan upah semasa tingkat guna tenaga penuh akan menaikkan kos pengeluaran firma-firma, keadaan ini menyebabkan firma akan mengurangkan penawaran agregat untuk mengurangkan kos pengeluaran dan akhirnya menyebabkan kenaikan dalam tingkat harga umum.
- pihak kerajaan/kesatuan majikan akan berunding dengan kesatuan sekerja supaya tidak menuntut kenaikan upah, dengan ini dapat mengatasi masalah inflasi tolakan kos.

(e) Dasar Harga Maksimum
- dasar harga maksimum akan dilaksanakan oleh kerajaan untuk mengawal harga faktor pengeluaran.

- apabila kerajaan mengenakan dasar harga maksimum terhadap faktor pengeluaran, maka harga faktor pengeluaran tersebut tidak boleh dinaikkan lagi, akhirnya masalah inflasi tolakan kos dapat diatasi.

(f) Kawalan Langsung
- kawalan langsung dilaksanakan untuk mengatasi masalah inflasi diimport iaitu kenaikan tingkat harga umum disebabkan kenaikan harga barang import.
- kawalan langsung melalui tarif (cukai import), kuaota (had maksimum kuantiti import) dan sebagainya bagi mengurangkan import untuk mengatasi inflasi diimport.

(g) Kempen Penggantian Import
- menggalakkan orang ramai mengguna barang tempatan.
- cth, untuk menggalakkan orang ramai melancong dalam negara, maka pihak kerajaan dan swasta akan menganjurkan kempem cuti-cuti malaysia, dengan ini orang ramai akan kurang melancong ke luar negara. Akhirnya inflasi diimport dapat diatasi.

(h) Peningkatan Kualiti Faktor Pengeluaran
- melalui perkembangan teknologi dan perkembangan daya pengeluaran buruh boleh menambahkan penawaran agregat, kesannya keluk AS akan beralih ke kanan dan seterusnya menurunkan tingkat harga umum dan akhirnya inflasi tolakan kos dapat diatasi.


Langkah-langkah Mengatasi Masalah Deflasi

- deflasi berlaku apabila kadar pengangguran meningkat dan ini berlaku pembaziran sumber manusia dan wujud lebihan kapasiti ekonomi dalam negara.
- apabila berlaku pengangguran, permintaan agregat lebih kurang daripada penawaran agregat setelah kemampuan membeli masyarakat adalah rendah.
- untuk menambahkan permintaan agregat, kerajaan akan melaksanakan dasar fiskal mengembang, bank pusat akan melaksanakan dasar kewangan mengembang, pembanggunan sumber manusia dan sebagainya.

(a) Dasar Fiskal Mengembang
- kerajaan akan menambahkan G dan mengurangkan T untuk pertumbuhan pembanggunan negara dan menaikkan pendapatan boleh guna masyarakat.

- pertambahan G dan pengurangan T menaikkan permintaan agregat bertambah seterusnya masalah pengangguran dapat diatasi.

(b) Dasar Kewangan Mengembang
- bank pusat akan menambahkan bekalan wang melalui menurunkan nisbah cadangan, menurunkan kadar bank, membeli bon kerajaan, melonggarkan kawalan kredit terpilih dan pembujukan moral.

- pertambahan bekalan wang dalam ekonomi akan menaikkan permintaan agregat seterusnya masalah pengangguran dapat diatasi.

(c) Pembangunan Sumber Manusia
- penganggur akan diberi latihan, kursus dan kemahiran supaya mereka dapat pekerjaan baru dalam sektor tertentu.


p/s : maka tamatlah bab 6.

Khamis, 24 Jun 2010

Dasar Kewangan


- selain pihak kerajaan.. pihak bank pusat juga memainkan peranan dalam mengawal kestabilan ekonomi dengan mengenakan dasar kewangan terhadap bank-bank.
- dasar kewangan ini adalah untuk mempengaruhi bekalan wang (Ms) dan kadar bunga (r).
- dibahagikan kepada 2 iaitu dasar kewangan kuantitatif (pengaruhi Ms dan r) dan dasar kewangan kualitatif (pengaruhi bentuk pinjaman dan pelaburan bank-bank perdagangan).


Dasar Kewangan Kuantitatif

(a) Mengubah Kadar Bank
- tindakan bank pusat membuat perubahan terhadap kadar faedah terhadap bank-bank perdagangan.
- semasa inflasi, bank pusat akan menaikkan kadar bunga untuk meninggikan kos pinjaman yang diberikan oleh pihak bank perdagangan kepada peminjam. Ini adalah untuk mengurangkan kemampuan peminjam untuk melakukan urus niaga, keadaan ini menyebabkan permintaan agregat berkurangan dan seterusnya menurunkan tingkat harga umum, akhirnya inflasi dapat diatasi.
- semasa deflasi, bank pusat akan merendahkan kadar bunga untuk menurunkan kos pinjaman yang diberikan oleh pihak bank perdagangan kepada peminjam. Ini adalah untuk menambahkan kemampuan peminjam untuk melakukan urus niaga, keadaan ini menyebabkan permintaan agregat bertambah dan seterusnya meningkatkan tingkat guna tenaga, akhirnya deflasi dapat diatasi.

(b) Operasi Dalam Pasaran Terbuka
- tindakan bank pusat menjual-beli bil perbendaharaan dan bon kerajaan di pasaran modal.
- semasa inflasi, bekalan wang dalam ekonomi harus dikurangkan. Bank pusat akan menjual bil perbendaharaan atau bon kerajaan kepada bank-bank perdagangan dan orang ramai. Dengan ini, wang yang dipegang oleh bank-bank perdagangan dan orang ramai berkurang, seterusnya jumlah wang yang boleh dibelanja untuk urus niaga dapat dikurangkan juga, akhirnya inflasi dapat diatasi.
- semasa deflasi, bekalan wang dalam ekonomi harus ditambahkan. Bank pusat akan membeli bil perbendaharan atau bon kerajaan daripada bank-bank perdagangan dan orang ramai. Dengan ini, wang yang dipegang oleh oleh bank-bank perdagangan dan orang ramai bertambah, seterusnya jumlah wang yang boleh dibelanja untuk urus niaga dapat ditingkatkan juga, akhirnya deflasi dapat diatasi.

(c) Mengubah Nisbah Rizab Berkanun dan Mengubah Nisbah Harta Cair
- kejayaan dasar kewangan kuantitatif adalah ditentukan oleh keadaan lebihan rizab bank-bank perdagangan.
- semasa inflasi, bank-bank perdagangan boleh beli bil perbendaharan dengan lebihan rizab dan tidak perlu kurangkan jumlah deposit semasa, dengan ini bekalan wang dalam ekonomi tidak dikurangkan. Akhirnya dasar kenaikan kadar bank dan operasi menjual bil perbendaharaan atau bon kerajaan di pasaran terbuka akan gagal.
- semasa deflasi, nisbah rizab (berkanun dan harta cair) perlu diturunkan oleh bank pusat untuk meningkatkan keupayaan bank-bank perdagangan memberi kredit dan seterusnya menambahkan pelaburan dalan negara. Akhirnya bekalan wang dalam ekonomi bertambah dan deflasi dapat diatasi.

(d) Funding
- tindakan bank pusat mengurangkan pengeluaran sekuriti kerajaan jangka pendek dan menambahkan pengeluaran sekuriti kerajaan jangka panjang bagi mengatasi inflasi.
- melambatkan penjualan sekeruti kerajaan oleh bank-bank perdagangan dan orang ramai kerana tindakan ini memanjangkan tempoh matang sekuriti kerajaan. Akhirnya bekalan wang dalam ekonomi dikurangkan dan inflasi dapat diatasi.


Dasar Kewangan Kualitatif

(a) Kredit Terpilih
- bank pusat berperanan dalam menentukan jenis-jenis pinjaman yang patut dikurangkan pada masa inflasi atau ditambahkan pada masa deflasi

Kawalan Kredit Ansuran
- semasa inflasi, bank pusat akan menghalang orang ramai daripada membeli kenderaan secara kredit ansuran dengan meninggikan kadar bayaran pendahuluan minimum, mengurangkan jumlah kredit pinjaman dan memendekkan tempoh bayaran balik kredit ansuran, keadaan ini akan mengurangkan kemampuan orang ramai untuk membeli kenderaan secara kredit ansuran.
- semasa deflasi, bank pusat akan menggalakkan orang ramai membeli kenderaan secara kredit ansuran dengan merendahkan kadar bayaran pendahuluan minimum, meningkatkan jumlah kredit pinjaman dan memanjangkan tempoh bayaran balik kredit ansuran, keadaan ini akan meningkatkan kemampuan orang ramai untuk membeli kenderaan secara kredit ansuran.

Kawalan Gadai Janji
- semasa inflasi, bank pusat akan menyekat orang ramai daripada membeli harta tetap secara gadai janji dengan mengetatkan syarat-syarat gadai janji untuk mengurangkan keupayaan orang ramai membeli harta tetap tersebut.
- semasa deflasi, bank pusat akan menggalakkan orang ramai membeli harta tetap secara gadai janji dengan melonggarkan syarat-syarat gadai janji untuk menambahkan keupayaan orang ramai untuk membeli harta tetap tersebut.

Kawalan Keperluan Margin
- semasa inflasi, bank pusat akan menghalang orang ramai daripada membeli saham untuk tujuan spekulasi dengan meninggikan keperluan margin supaya dapat mengurangkan jumlah pinjaman yang dibenarkan oleh spekulator. cth, nilai saham ialah RM5000 dan keperluan margin ialah 30%, jumlah wang yang harus disediakan oleh pembeli saham ialah 30% x RM5000 = RM1500. Apabila keperluan margin dinaikkan dari 30% kepada 40%, maka jumlah wang yang harus disediakan oleh pembeli saham ialah 40% x RM5000 = RM2000, ini menunjukkan kenaikan keperluan margin sebanyak 10% dapat mengurangkan pinjaman wang daripada bank perdagangan sebanyak RM500.
- semasa deflasi, bank pusat akan menggalakkan orang ramai membeli saham untuk tujuan spekulasi dengan menurunkan keperluan margin supaya dapat meningkatkan jumlah pinjaman yang dibenarkan oleh spekulator. cth, nilai saham ialah RM5000 dan keperluan margin ialah 30%, jumlah yang harus disediakan oleh pembeli saham ialah 30% x RM5000 = RM1500. Apabila keperluan margin diturunkan dari 30% kepada 20%, maka jumlah wang yang harus disediakan oleh pembeli saham ialah 20% x RM5000 = 1000, ini menunjukkan penurunan keperluan margin sebanyak 10% dapat menambahkan pinjaman wang daripada bank perdagangan sebanyak RM500.

(b) Pembujukan Moral
- bank pusat melakukan pembujukan moral dengan memberi nasihat kepada bank-bank perdagangan agar menjayakan kaedah-kaedah kewangan yang sedang dilaksanakan oleh bank pusat.
- bank pusat akan mengadakan pertemuan secara langsung dengan bank-bank perdagangan untuk menjelaskan kaedah-kaedah kewangan serta tindakan-tindakan yang perlu diambil oleh bank-bank tersebut.
- semasa inflasi, bank pusat akan memujuk bank-bank perdagangan supaya mengurangkan jumlah pinjaman untuk tujuan spekulasi.
- semasa deflasi, bank pusat akan memujuk bank-bank perdagangan supaya menambahkan jumlah pinjaman untuk tujuan spekulasi.


p/s : teori.. teori.. teori..

Kesan Dasar Fiskal Dengan Pendekatan AD-ASMengurangkan G atau Menambahkan T (dasar fiskal menguncup)
- tindakan kerajaan untuk mengurangkan perbelanjaan agregat seterusnya menurunkan pendapatan negara dan harga umum.


Huraian : Keseimbangan asal tercapai apabila AD0=AS pada titik E0, dengan tingkat harga umum P0 dan tingkat pendapatan negara Y0. Apabila kerajaan mengenakan dasar fiskal menguncup dengan mengurangkan G atau menambahkan T telah menyebabkan keluk AD0 beralih kepada AD1. Keseimbangan baru tercapai apabila AD1=AS pada titik E1, dengan tingkat harga umum merosot kepada P1 dan pendapatan negara berkurangan kepada Y1.


Menambahkan G atau Mengurangkan T (dasar fiskal mengembang)
- tindakan kerajaan untuk menambahkan perbelanjaan agregat seterusnya menaikkan pendapatan negara dan harga umum.


Huraian : Keseimbangan asal tercapai apabila AD0=AS pada titik E0, dengan tingkat harga umum P0 dan tingkat pendapatan negara Y0. Apabila kerajaan mengenakan dasar fiskal mengembang dengan menambahkan G atau mengurangkan T telah menyebabkan keluk AD0 beralih kepada AD1. Keseimbangan baru tercapai apabila AD1=AS pada titik E1, dengan tingkat harga umum meningkat kepada P1 dan pendapatan negara bertambah kepada Y1.


Kelebihan dan Kelemahan Dasar Fiskal Budi Bicara

Kelebihan
- selepas perlaksanaan, lompang inflasi dan lompang deflasi dapat dikurangkan. Ini menunjukkan masalah inflasi dan deflasi dapat dikurangkan.
- membolehkan pendapatan guna tenaga penuh tercapai tanpa masalah inflasi dan deflasi.
- untuk mengekalkan kestabilan ekonomi melalui masa.

Kelemahan
- ramalan kerajaan entang masalah ekonomi tidak selalu tepat.
- kerajaan memerlukan jangka masa yang panjang untuk mengubah G dan T.
- perlaksanaan dasar fiskal mengembang berterusan akan meningkatkan permintaan agregat dan seterusnya menyebabkan inflasi tarikan permintaan berlaku. Pertambahan permintaan agregat juga menyebabkan wujud persaingan di kalangan firma yang mengalami kekurangan faktor pengeluaran dan seterusnya menyebabkan inflasi tolakan kos berlaku.
- dasar fiskal mengembang perlu dibiayai dengan pinjaman luar negara. Pinjaman ini menghalang pertumbuhan ekonomi pada masa akan datang kerana perlu membayar pinjaman semula dan mengakibatkan pengaliran mata wang ke luar negara, ini menyebabkan berlaku pengurangan dalam sumber kewangan dalam negara.
- perlaksanaan dasar fiskal menguncup berterusan akan mengurangkan permintaan agregat dan seterusnya mengurangkan penawaran agregat dan akhirnya berlaku kenaikan kadar pengangguran akibat firma memberhentikan pekerja untuk mengurangkan kos pengeluaran.


p/s : dasar fiskal ini adalah untuk mempengaruhi G dan T.

Rabu, 23 Jun 2010

Untung


- merupakan pulangan bagi usahawan.
- diertikan kepada untung perakaunan dan untung ekonomi.

Untung Perakaunan = TR - TC (kos eksplisit)
Untung Ekonomi = TR - (kos eksplisit + kos implisit)

cth : seorang pengusaha telah memulakan perniagaannya dengan modal RM60000 yang dikeluarkan daripada simpanan tabungan di bank yang mendatangkan faedah 6% setahun. Sebelum ini, beliau bekerja dengan syarikat A dengan gaji tahunan sebanyak RM60000. TR perniagaannya ialah RM200000 dan TC ialah RM50000.

Untung Perakaunan = RM200000-RM50000
= RM 150000

Untung Ekonomi = RM200000 - [RM50000 + RM60000(gaji) + RM3600(faedah pinjaman) ]
= RM86400

Sumber Untung

(a) Untung Sebagai Ganjaran Atas Risiko
- risiko wujud daripada kemungkinan kegagalan dalam perniagaan, seperti mengalami kerugian akibat daripada disekonomi bidangan.
- keadaan ketidakpastian ini memerlukan ganjaran untung untuk menggalakkan pengusaha menceburkan diri dalam perniagaan.

(b) Untung Sebagai Ganjaran Atas Inovasi
- untuk menghasilkan reka bentuk keluaran yang baru.
- pengusaha sanggup membelanjakan wang untuk inovasi bagi meningkatkan kualiti keluaran demi meningkatkan hasil jualannya.
- untung tambahan diperoleh apabila pengusaha berjaya meningkatkan hasil jualannya untuk satu tempoh tertentu, iaitu selepas kos inovasi dapat ditutupi.

(c) Untung Sebagai Ganjaran Atas Monopoli
- firma monopoli berupaya mempengaruhi tingkat harga untuk mempengaruhi keuntungan.
- kuasa monopoli ditunjukkan oleh keanjalan keluk permintaan, semakin besar kuasa monopoli semakin tidak anjal keluk permintaan, begitu juga sebaliknya.

Peranan Untung

(a) Menggalakkan Aktiviti Pelaburan
- untung adalah daya penarik keyakinan pelabur sedia ada untuk meneruskan pelaburan lagi, dan juga dapat menambahkan bilangan pelabur pada masa akan datang.
- semakin tinggi risiko pelaburan dibuat, semakin tinggi jumlah keuntungan yang diperolehi.

(b) Menggalakkan Aktiviti Inovasi
- untung membolehkan pengusaha membuat inovasi bagi meningkatkan keuntungannya.
- firma akan cuba menghasilkan keluaran yang tidak ada pengganti di pasaran supaya keuntungan terus diperoleh.

(c) Menggalakkan Peruntukan Sumber Pengeluaran Secara Cekap
- firma memperoleh untung dengan cara meminimumkan kos pengeluaran dan memaksimumkan keluarannya.
- apabila firma cekap peruntukan dan pengeluaran, maka firma dapat meminimumkan kos pengeluaran, sekali gus dapat memaksimumkan keuntungan.


p/s : maka tamatlah nota mikro stpm. :)

Kadar Bunga- merupakan pulangan bagi Modal.
- modal digunakan untuk membeli faktor pengeluaran seperti mesin(barang modal).
- kadar bunga dinyatakan dalam bentuk peratusan (%).

r = Jumlah Bunga/Jumlah Modal x 100

Kadar Bunga Nominal
- merupakan kadar faedah semasa di pasaran mengikut kuasa beli semasa.
- cth : seorang pelabur meminjam modal RM10000 dari institusi kewangan dengan kadar faedah 10%(kadar bunga nominal) setahun, maka jumlah bunga yang perlu dibayar ialah RM10000 x 10% = RM1000 setahun.

Kadar Bunga Benar
- merupakan kadar faedah diselaraskan dengan kadar inflasi.
- apabila berlaku inflasi, maka berlaku kenaikan tingkat harga umum yang menyebabkan kuasa beli bunga semasa berkurang.
- cth : kadar bunga nominal ialah 10% manakala kadar inflasi ialah 6%, maka kadar bunga benar ialah 10%-6% = 4%.
- pelabur membuat keputusan pelaburan berpandukan kadar bunga benar. Jika kadar inflasi lebih tinggi daripada kadar bunga nominal, maka kadar bunga benar adalah negatif dan memberi keuntungan kepada pelabur.
- cth : kadar bunga nominal ialah 5% manakala kadar inflasi ialah 10%, maka kadar bunga benar ialah 5%-10%=-5%.


Penentuan Tingkat Kadar Bunga

Mengikut Teori Klasik (fisher)

- kadar bunga ditentukan oleh DD Modal dan SS Modal.

Keluk DD Modal

Huraian : Hubungan antara kadar bunga dengan modal adalah songsang. Kadar bunga asal ialah pada tingkat kadar r1 dengan kuantiti modal K1. Apabila kadar bunga merosot kepada r2, maka kuantiti modal bertambah kepada K3. Begitu juga sebaliknya.

Keluk SS Modal

Huraian : Hubungan antara kadar bunga dengan modal adalah positif. Kadar bunga asal ialah pada tingkat kadar r1 dengan kuantiti modal K1. Apabila kadar bunga merosot kepada r2, maka kuantiti modal juga merosot kepada K2. Begitu juga sebaliknya.

Penentuan Tingkat Kadar Bunga Pasaran

Huraian : Keseimbangan kadar bunga ialah pada titik E, dengan kadar bunga r1 dan kuantiti modal K1. Apabila kadar bunga merosot kepada r2, maka kuantiti modal yang diminta ialah K3 dan kuantiti modal ditawarkan ialah K2, ini wujud lebihan permintaan terhadap kuantiti modal sebanyak K3-K2. Begitu juga sebaliknya, jika kadar bunga meningkat kepada r3, maka kuantiti modal yang diminta ialah K2 dan kuantiti modal yang ditawarkan ialah K3, ini wujud lebihan penawaran terhadap kuantiti modal sebanyak K3-K2.


Mengikut Teori Keynes

- menurut keynes, tingkat kadar bunga di pasaran ditentukan oleh DD wang dan SS wang.
- DD wang ditentukan oleh ahli masyarakat untuk memenuhi tujuan urus niaga, awasan dan spekulasi.
- SS wang ditentukan oleh bank pusat.

DD Wang Untuk Urus Niaga
- orang ramai minta wang untuk membayar perbelanjaan terhadap barang dan perkhidmatan.
- firma minta wang untuk membayar pembelian faktor pengeluaran untuk menghasilkan keluaran.

DD Wang Untuk Awasan
- orang ramai minta wang untuk digunakan di luar jangkaan seperti kemalangan.
- firma minta wang untuk digunakan di luar jangkaan seperti penyelenggaraan mesin.

DD Wang Untuk Spekulasi
- orang ramai akan memegang wang untuk membeli bon di pasaran saham.
- harga bon dipengaruhi oleh kadar bunga, jika rendah kadar bunga maka harga bon akan tinggi. dan sebaliknya.
- orang ramai peroleh keuntungan dengan membeli bon pada harga rendah pada masa kini, dan kemudiannya orang ramai membuat spekulasi bahawa pada masa akan datang harga bon akan meningkat, dan menjual bon tersebut dengan harga yang tinggi.


p/s : tajuk kadar bunga boleh rujuk dalam buku makroekonomi juga.

Sewa, Bunga dan Untung


Sewa
- merupakan pulangan bagi tanah.
- ia dibahagikan kepada 3 bahagian iaitu sewa ekonomi, perolehan pindahan dan sewa kuasi.

(a) Sewa Ekonomi
- lebihan perolehan yang diterima oleh pengeluar dalam suatu aktiviti terbaik berbanding dengan aktiviti kedua terbaik.
- cth : suatu kawasan tanah mempunyai 2 kegunaan iaitu mendirikan kilang dengan sewa bulanan RM2000, atau untuk menanam getah dengan sewa bulanan RM2500 Maka sewa ekonomi ialah RM2500-RM2000=RM500 iaitu perbezaan sewa yang akan diterima untuk menanam getah daripada mendirikan kilang.

(b) Perolehan Pindahan
- merupakan jumlah wang yang dibayar untuk mengelakkan faktor pengeluaran tersebut beralih kepada kegunaan pilihan kedua terbaik.
- cth : berdasarkan contoh sewa ekonomi. perolehan pindahan adalah RM2000 iaitu pendapatan minimum yang diterima oleh pemilik tanah, yang juga sama nilai dengan perolehan sewa untuk kegunaan kedua terbaik tanah (mendirikan kilang), supaya tanah itu diguna untuk menanam getah dan bukannya mendirikan kilang.

Penentuan Sewa Ekonomi dan Perolehan Pindahan
- jumlah bayaran kepada faktor pengeluaran ia meliputi komponen sewa ekonomi dan perolehan pindahan, ataupun hanya ada 1 sahaja komponen bergantung kepada keanjalan penawarannya.

Penawaran Faktor Tidak Anjal Sempurna
Huraian : apabila keluk penawaran tidak anjal sempurna maka faktor pengeluaran tersebut hanya ada 1 kegunaan sahaja, maka semua bayaran atas faktor pengeluaran merupakan sewa ekonomi sahaja iaitu sebesar OREQ.

Penawaran Faktor Anjal Sempurna
Huraian : apabila keluk penawaran anjal sempurna maka faktor pengeluaran tersebut mempunyai kegunaan yang infiniti, maka semua bayaran atas faktor pengeluaran merupakan perolehan pindahan iaitu sebesar OREQ.

Penawaran Faktor Anjal
Huraian : apabila keluk penawaran anjal maka faktor pengeluaran tersebut mempunyai jumlah bayaran sewa terdiri daripada komponen sewa ekonomi sebesar SRE dan perolehan pindahan sebesar OSEQ.


(c) Sewa Kuasi
- merupakan bayaran lebihan kepada suatu faktor pengeluaran yang mempunyai keanjalan SS tidak anjal sempurna dalam jangka pendek.
- tidak wujud dalam jangka panjang kerana keanjalan SS telah anjal.
- dalam jangka pendek, firma perlu tanggung TFC selain daripada TVC atas faktor pengeluaran yang tidak anjal sempurna. maka sewa kuasi dikatakan sebagai perbezaan antara TR dengan TVC.

Huraian : pada tingkat Q, TR ialah OPEQ manakala TC ialah OCAQ. daripada TC ini, TVC ialah ODBQ. Maka jumlah sewa kuasi ialah TR (OPEQ)-TVC (ODBQ)= DPEB (lorekan kelabu).

Kesimpulan : jika firma sedang mengalami untung lebih normal, maka sewa kuasi lebih besar daripada TFC. Begitu juga sebaliknya jika firma sedang mengalami untung kurang normal, maka sewa kuasi lebih kecil daripada TFC.


p/s : sewa merupakan pulangan kepada salah satu faktor pengeluaran.

Selasa, 22 Jun 2010

Alat Dasar Fiskal


merujuk kepada perubahan G dan T

Mengatasi Inflasi
- ↓ G
- ↑ T

Mengatasi Deflasi
- ↑ G
- ↓ T


Kesan Dasar Fiskal Dengan Pendekatan Keynesian

Mengurangkan Perbelanjaan Kerajaan (↓ G)

Huraian : Rajah diatas menunjukkan tindakan kerajaan mengurangkan G untuk menutup lompang inflasi. Inflasi berlaku apabila AE lebih besar daripada AS pada tingkat guna tenaga penuh. Apabila kerajaan mengurangkan G, keluk suntikan I+G akan beralih kepada keluk I+G-ΔG dan menyebabkan tingkat pendapatan negara berkurang dari Ye kepada Yf. Dengan ini, lompang inflasi sebesar XY dapat ditutup dan masalah kenaikan tingkat harga umum dapat diatasi.

Menambah Cukai (↑ T)

Huraian : Rajah diatas menunjukkan tindakan kerajaan menambahkan T untuk menutup lompang inflasi. Inflasi berlaku apabila AE lebih besar daripada AS pada tingkat guna tenaga penuh. Apabila kerajaan menambahkan T, keluk bocoran S+T akan beralih kepada S+T+ΔT dan menyebabkan tingkat pendapatan berkurang daripada Ye kepada Yf. Dengan ini, lompang inflasi sebesar XY dapat ditutup dan masalah kenaikan tingkat harga umum dapat diatasi.

Menambah Perbelanjaan Kerajaan (↑ G)

Huraian : Rajah diatas menunjukkan tindakan kerajaan menambahkan G untuk menutup lompang deflasi. Deflasi berlaku apabila AE lebih kecil daripada AS pada tingkat guna tenaga penuh. Apabila kerajaan menambahkan G, keluk suntikan I+G akan beralih kepada I+G+ΔG dan menyebabkan tingkat pendapatan bertambah daripada Ye kepada Yf. Dengan ini, lompang deflasi sebesar XY dapat ditutup dan masalah pengangguran dapat diatasi.

Mengurangkan Cukai (↓ T)

Huraian : Rajah diatas menunjukkan tindakan kerajaan mengurangkan T untuk menutup lompang deflasi. Deflasi berlaku apabila AE lebih kecil daripada AS pada tingkat guna tenaga penuh. Apabila kerajaan mengurangkan T, keluk bocoran S+T akan beralih kepada S+T-ΔT dan menyebabkan tingkat pendapatan bertambah daripada Ye kepada Yf. Dengan ini, lompang deflasi sebesar XY dapat ditutup dan masalah pengangguran dapat diatasi.


p/s : soalan berkenaan keynesian popular.

Isnin, 21 Jun 2010

Kesatuan Sekerjamerupakan suatu organisasi yang ditubuhkan oleh pekerja untuk mewakili pekerja dalam sebarang rundingan.


Matlamat Kesatuan Sekerja

(1) Menjaga Kebajikan Para Pekerja
- dapatkan tingkat upah yang selaras dengan tingkat harga umum.
- dapatkan suasana bekerja yang kondusif.
- melindungi para pekerja daripada dieksploitasi oleh majikan.

(2) Mencapai Tujuan Ekonomi Umum
- kesatuan sekerja, pihak majikan dan pihak kerajaan bersama-sama berunding bagi mencapai matlamat ekonomi seperti tingkat guna tenaga penuh, mengurangkan pengangguran, mengatasi masalah inflasi dan deflasi, menggalakkan pertumbuhan ekonomi dan menstabilkan ekonomi.

(3) Tujuan Politik
- penglibatan pihak pekerja dalam membincangkan penentuan dasar atau polisi industri.


Cara-cara Kesatuan Sekerja Menuntut Tingkat Upah

(1) Menaikkan Daya Pengeluaran Sut Buruh
- tingkat upah mempunyai hubungan positif dengan tingkat daya pengeluaran.
- apabila daya pengeluaran bertambah, maka tingkat upah turut bertambah.

Peningkatan Daya Pengeluaran Sut

Huraian : Keseimbangan asal ialah pada E1, dengan tingkat upah W1 dan tingkat buruh L1 orang. Apabila keluk MRP1 beralih ke MRP2, keseimbangan baru tercapai pada E2, dengan tingkat upah bertambah kepada W2 dan tingkat buruh bertambah kepada L2 orang.

(2) Mengehadkan Penawaran Buruh
- dengan mengenakan syarat-syarat keahlian yang ketat, kuota keahlian, mengehadkan peluang untuk menjalankan latihan dan sebagainya.

Mengehadkan Penawaran Buruh

Huraian : Keseimbangan asal ialah pada E1, dengan tingkat upah ialah W1 dan tingkat buruh L1 orang. Apabila keluk SL1 beralih ke SL2, keseimbangan baru tercapai pada E2, dengan tingkat upah bertambah kepada W2 dan tingkat buruh berkurang kepada L2 orang. Wujud pengangguran sebanyak L1-L2 orang.

(3) Memaksa Majikan Membayar Upah Yang Lebih Tinggi Daripada Upah Pasaran
- melalui kuasa permintaan dan penawaran pasaran.
- boleh tuntut upah minimum.

Tingkat Upah Minimum

Huraian : Keseimbangan asal pada E1, dengan tingkat upah ialah W1 dan tingkat buruh L1 orang. Apabila kesatuan sekerja menuntut upah minimum pada tingkat upah W2, bilangan buruh yang digunakan ialah pada tingkat buruh L2 orang, tetapi bilangan buruh yang ditawarkan ialah pada tingkat buruh L3 orang, ini menyebabkan wujud lebihan buruh yang ditawarkan sebanyak L3-L2 orang.

(4) Perundingan Kolektif
- rundingan secara beramai-ramai atau proses tawar-menawar antara kesatuan sekerja dengan pihak majikan untuk menentukan tingkat upah.
- dalam proses tawar-menawar terdapat 2 tingkat upah iaitu upah minimum dan upah maksimum. Kesatuan sekerja menyatakan upah maksimum manakala pihak majikan menyatakan upah minimum.
- kesatuan sekerja cuba tuntut tingkat upah yang paling tinggi, manakala pihak majikan cuba mengenakan tingkat upah yang paling minimum.
- tingkat upah yang dipersetujui bergantung kepada kekuatan tawar-menawar. jika tidak mencapai persetujuan maka wujud mogok, barisan berpiket, pemulauan dan melambatkan kerja oleh pihak pekerja.


Penyelesaian Pertelingkahan

(1) Pendamaian
- tindakan antara kesatuan sekerja dan pihak majikan membincang masalah-masalah yang timbul tanpa bantuan daripada pihak luar.
- kedua-dua pihak harus bersifat terbuka.

(2) Timbang Tara
- dilakukan selepas tiada kata sepakat semasa pendamaian.
- terdapat 2 jenis timbang tara iaitu timbah tara sukarela dan timbang tara palsu/wajib.

(3) Mahkamah Perindustrian
- jika masalah diantara kesatuan sekerja dan pihak majikan merugikan masyarakat dan menjejaskan kestabilan ekonomi negara, maka pihak kementerian sumber manusia akan memaksa mereka menyerahkan masalah mereka kepada Mahkamah Perindustrian.
- sebarang keputusan daripada Mahkamah Perindustrian adalah muktamad.


Keadaan Yang Mempengaruhi Kejayaan dan Kegagalan Kesatuan Sekerja Dalam Menuntut Upah Yang Lebih Tinggi

(1) Bahagian Upah Dalam Jumlah Kos Pengeluaran
- bergantung kepada jumlah kos pengeluaran.
- jika kos upah adalah kecil dalam jumlah kos pengeluaran maka tingkat upah boleh dinaikkan. dan sebaliknya.

(2) Keanjalan Permintaan Keluaran Yang Dihasilkan
- jika permintaan keluaran adalah tidak anjal, maka kesatuan sekerja berjaya menuntut kenaikan upah kerana firma boleh memindahkan kenaikan kos disebabkan kenaikan tingkat upah tadi dengan menaikkan harga keluaran. dengan naiknya tingkat harga keluaran dapat meningkatkan jumlah hasil firma. dan sebaliknya.

(3) Bilangan Pekerja Yang Menganggotai Kesatuan Sekerja
- kekuatan kesatuan sekerja bergantung kepada bilangan ahlinya.
- jika kesatuan sekerja mempunyai bilangan ahli yang ramai, maka kuasa tawar-menawar adalah kuat. dan sebaliknya.

(4) Keadaan Guna Tenaga Dalam Ekonomi
- jika ekonomi berada dalam tingkat guna tenaga penuh iaitu kadar pengangguran rendah, maka kesatuan sekerja mempunyai kuasa tawar-menawar adalah kuat. dan sebaliknya.

(5) Kekuatan Kewangan Kesatuan Sekerja
- tindakan mogok akan lebih lama jika kesatuan sekerja mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh, kerana para pekerja diberi elaun. dan sebaliknya.


p/s : alhamdulillah.. 5 bulan terakhir ini menjadi medan pertarungan!.