Ahad, 27 Jun 2010

Pengkhususan dan Laba Perdagangan Antarabangsa


andaian-andaian menentukan pengkhususan dan laba daripada perdagangan antarabangsa :
- terdapat 2 buah negara sahaja yang mengeluarkan 2 jenis keluaran.
- kedua-dua buah negara mengguna 2 orang buruh sama cekap.
- mobiliti faktor-faktor pengeluaran adalah sempurna.
- ekonomi adalah pada tingkat guna tenaga penuh.
- kos pengangkutan adalah sifar.
- sistem perdagangan antarabangsa adalah perdagangan bebas.


Akibat Faedah Mutlak (kaedah jadual)

Jadual Pengeluaran Sebelum Pengkhususan

- berdasarkan jadual diatas, negara X mengeluarkan kain lebih banyak daripada negara Y, oleh itu negara X menikmati faedah mutlak bagi pengeluaran kain. Manakala negara Y mengeluarkan basikal lebih banyak daripada negara X, oleh itu negara Y menikmati faedah mutlak bagi pengeluaran basikal.
- negara X harus mengkhusus dalam pengeluaran kain manakala negara Y harus mengkhusus dalam pengeluaran basikal.

Jadual Pengeluaran Selepas Pengkhususan

- berdasarkan jadual diatas, disebabkan terdapat mobiliti faktor-faktor pengeluaran, maka buruh di negara X boleh berpindah ke pengeluaran kain manakala buruh di negara Y boleh berpindah ke pengeluaran basikal.
- dengan dua orang buruh yang sama cekap, negara X dapat mengeluarkan kain sebanyak 2000 (1000 x 2) dan negara Y dapat mengeluarkan basikal sebanyak 800 (400 x 2).
- pengkhususan membolehkan buruh digunakan dengan lebih cekap dan menyebabkan jumlah keluaran bagi kain bertambah dari 1800 kepada 2000 manakala jumlah keluaran bagi basikal bertambah juga dari 600 kepada 800 di pasaran antarabangsa.

Jadual Kegunaan Selepas Perdagangan

- andaikan negara X dan Y melakukan perdagangan apabila negara X akan mengeksport kain ke negara Y dan mengimport basikal dari negara Y, begitu juga bagi negara Y yang akan mengeksport basikal ke negara X dan mengimport kain dari negara X.
- kadar pertukaran kain dan basikal bergantung kepada harga relatif kain dan basikal.
- sekiranya negara X ingin menggunakan 1100 meter kain dalam negara dan mengeksport 900 meter kain ke negara Y, negara X dapat mengimport 360 buah basikal (900 x 0.4) dari negara Y.
- apabila negara Y mengimport 900 meter kain dari negara X dan mengeksport 360 buah basikal ke negara X, maka negara Y dapat mengguna 440 buah basikal dalam negara.


Akibat Faedah Berbanding (kaedah jadual)

Jadual Pengeluaran Sebelum Pengkhususan

- berdasarkan jadual diatas, negara Y mengeluarkan kereta dan Motosikal lebih banyak daripada negara Y, oleh itu negara X menikmati faedah mutlak bagi pengeluaran Kereta dan Motosikal.
- kedua-dua negara masih boleh mengadakan pengkhususan dan perdagangan yang saling menguntungkan kerana terdapat perbezaan harga relatif kereta dan motosikal di kedua-dua negara tersebut.
- secara perbandingan, keluaran motosikal negara X mempunyai kos lepas yang lebih rendah daripada negara Y, maka negara X menikmati faedah berbanding bagi pengeluaran motosikal. Manakala, keluaran kereta negara Y mempunyai kos lepas yang lebih rendah daripada negara X, maka negara Y menikmati faedah berbanding bagi pengeluaran kereta.
- negara X harus mengkhusus dalam pengeluaran motosikal manakala negara Y harus mengkhusus dalam pengeluaran kereta.

Jadual Pengeluaran Selepas Pengkhususan

- berdasarkan jadual diatas, disebabkan terdapat mobiliti faktor-faktor pengeluaran, maka buruh di negara X boleh berpindah ke pengeluaran kain manakala buruh di negara Y boleh berpindah ke pengeluaran basikal.
- dengan dua orang buruh yang sama cekap, negara X dapat mengeluarkan motosikal sebanyak 600 (300 x 2) dan negara Y dapat mengeluarkan kereta sebanyak 500 (250 x 2).
- pengkhususan membolehkan buruh digunakan dengan lebih cekap dan menyebabkan jumlah keluaran bagi kereta bertambah dari 350 kepada 500. Walaubagaimanapun, jumlah keluaran bagi motosikal berkurang dari 650 kepada 600 di pasaran antarabangsa.

Jadual Penggunaan Selepas Perdagangan

- andaikan negara X dan Y melakukan perdagangan apabila negara X akan mengeksport motosikal ke negara Y dan mengimport kereta dari negara Y, begitu juga bagi negara Y yang akan mengeksport kereta ke negara X dan mengimport motosikal dari negara X.
- kadar pertukaran kain dan basikal bergantung kepada harga relatif kain dan basikal.
- sekiranya negara X ingin menggunakan 300 buah motosikal dalam negara dan mengeksport 300 buah motosikal ke negara Y, negara X dapat mengimport 150 buah kereta (300 x 0.5) dari negara Y.
- apabila negara Y mengimport 300 buah motosikal dari negara X dan mengeksport 150 buah kereta ke negara X, maka negara Y dapat mengguna 350 buah kereta dalam negara.


p/s : pengkhususan membolehkan sesebuah negara menggunakan buruh dengan lebih cekap.

Tiada ulasan: