Isnin, 28 Jun 2010

Kadar Syarat Perdagangan


salah satu cara untuk menetukan pengagihan laba perdagangan antarabangsa ialah merujuk kepada perubahan kadar syarat perdagangan antara negara-negara terlibat.

KSP = (Px/Pm) x 100

KSP = kadar syarat perdagangan
Px = indeks harga eksport
Pm = indeks harga import

jika KSP bagi tahun semasa melebihi 100, ini bermakna KSP telah bertambah baik dan lebih menguntungkan, KSP > 100 menunjukkan Px > Pm.

KSP bertambah baik sekiranya berlaku keadaan-keadaan berikut.
- kejatuhan harga import.
- kenaikan harga eksport.
- nilai mata wang tempatan menjadi relatif lebih tinggi.


jika KSP bagi tahun semasa kurang daripada 100, ini bermakna KSP telah bertambah buruk dan kurang menguntungkan, KSP < 100 menunjukkan Px < Pm.

KSP bertambah buruk sekiranya berlaku keadaan-keadaan berikut.
- kenaikan harga import.
- kejatuhan harga eksport.
- nilai mata wang tempatan menjadi relatif lebih rendah.


p/s : KSP ini adalah untuk melihat tingkat pencapaian urus niaga perdagangan antarabangsa.

Tiada ulasan: