Ahad, 27 Jun 2010

Faedah Pengkhususan


Faedah Mutlak
- dinikmati oleh sesebuah negara yang sanggup mengeluarkan suatu keluaran yang lebih banyak daripada negara lain berdasarkan faktor pengeluaran dan tingkat teknologi yang sama.

Jadual Faedah Mutlak

Huraian : berdasarkan jadual diatas, negara X sanggup mengeluarkan lebih banyak kain berbanding negara Y, sebaliknya negara Y sanggup mengeluarkan lebih banyak basikal berbanding negara X. Dengan ini, negara X menikmati faedah mutlak bagi pengeluaran kain manakala negara Y menikmati faedah mutlak bagi pengeluaran basikal.


Faedah Berbanding
- dinikmati oleh sesebuah negara yang sanggup mengeluarkan suatu keluaran yang mempunyai kos lepas yang lebih rendah daripada negara lain berdasarkan faktor pengeluaran dan tingkat teknologi yang sama.

Jadual Faedah Berbanding

Huraian : berdasarkan jadual diatas, negara X sanggup mengeluarkan 100 buah kereta dan 300 buah motosikal, sementara negara Y sanggup mengeluarkan 250 buah kereta dan 350 buah motosikal. Kos lepas yang ditanggung oleh negara X bagi pengeluaran motosikal adalah lebih rendah berbanding negara Y, menunjukkan bahawa negara X menikmati faedah berbanding bagi pengeluaran motosikal. Kos lepas yang ditanggung oleh negara Y bagi pengeluaran kereta adalah lebih rendah berbanding negara X, menunjukkan bahawa negara Y menikmati faedah berbanding bagi pengeluaran kereta. Walaupun negara Y menikmati faedah mutlak bagi kedua-dua pengeluaran tersebut, namun perdagangan antara kedua-dua negara ini masih menguntungkan kepada kedua-dua pihak kerana negara X menikmati faedah berbanding bagi pengeluaran motosikal, manakala negara Y menikmati faedah berbanding bagi pengeluaran kereta.


p/s : selepas ini pengkhususan dan laba.

Tiada ulasan: