Rabu, 23 Jun 2010

Kadar Bunga- merupakan pulangan bagi Modal.
- modal digunakan untuk membeli faktor pengeluaran seperti mesin(barang modal).
- kadar bunga dinyatakan dalam bentuk peratusan (%).

r = Jumlah Bunga/Jumlah Modal x 100

Kadar Bunga Nominal
- merupakan kadar faedah semasa di pasaran mengikut kuasa beli semasa.
- cth : seorang pelabur meminjam modal RM10000 dari institusi kewangan dengan kadar faedah 10%(kadar bunga nominal) setahun, maka jumlah bunga yang perlu dibayar ialah RM10000 x 10% = RM1000 setahun.

Kadar Bunga Benar
- merupakan kadar faedah diselaraskan dengan kadar inflasi.
- apabila berlaku inflasi, maka berlaku kenaikan tingkat harga umum yang menyebabkan kuasa beli bunga semasa berkurang.
- cth : kadar bunga nominal ialah 10% manakala kadar inflasi ialah 6%, maka kadar bunga benar ialah 10%-6% = 4%.
- pelabur membuat keputusan pelaburan berpandukan kadar bunga benar. Jika kadar inflasi lebih tinggi daripada kadar bunga nominal, maka kadar bunga benar adalah negatif dan memberi keuntungan kepada pelabur.
- cth : kadar bunga nominal ialah 5% manakala kadar inflasi ialah 10%, maka kadar bunga benar ialah 5%-10%=-5%.


Penentuan Tingkat Kadar Bunga

Mengikut Teori Klasik (fisher)

- kadar bunga ditentukan oleh DD Modal dan SS Modal.

Keluk DD Modal

Huraian : Hubungan antara kadar bunga dengan modal adalah songsang. Kadar bunga asal ialah pada tingkat kadar r1 dengan kuantiti modal K1. Apabila kadar bunga merosot kepada r2, maka kuantiti modal bertambah kepada K3. Begitu juga sebaliknya.

Keluk SS Modal

Huraian : Hubungan antara kadar bunga dengan modal adalah positif. Kadar bunga asal ialah pada tingkat kadar r1 dengan kuantiti modal K1. Apabila kadar bunga merosot kepada r2, maka kuantiti modal juga merosot kepada K2. Begitu juga sebaliknya.

Penentuan Tingkat Kadar Bunga Pasaran

Huraian : Keseimbangan kadar bunga ialah pada titik E, dengan kadar bunga r1 dan kuantiti modal K1. Apabila kadar bunga merosot kepada r2, maka kuantiti modal yang diminta ialah K3 dan kuantiti modal ditawarkan ialah K2, ini wujud lebihan permintaan terhadap kuantiti modal sebanyak K3-K2. Begitu juga sebaliknya, jika kadar bunga meningkat kepada r3, maka kuantiti modal yang diminta ialah K2 dan kuantiti modal yang ditawarkan ialah K3, ini wujud lebihan penawaran terhadap kuantiti modal sebanyak K3-K2.


Mengikut Teori Keynes

- menurut keynes, tingkat kadar bunga di pasaran ditentukan oleh DD wang dan SS wang.
- DD wang ditentukan oleh ahli masyarakat untuk memenuhi tujuan urus niaga, awasan dan spekulasi.
- SS wang ditentukan oleh bank pusat.

DD Wang Untuk Urus Niaga
- orang ramai minta wang untuk membayar perbelanjaan terhadap barang dan perkhidmatan.
- firma minta wang untuk membayar pembelian faktor pengeluaran untuk menghasilkan keluaran.

DD Wang Untuk Awasan
- orang ramai minta wang untuk digunakan di luar jangkaan seperti kemalangan.
- firma minta wang untuk digunakan di luar jangkaan seperti penyelenggaraan mesin.

DD Wang Untuk Spekulasi
- orang ramai akan memegang wang untuk membeli bon di pasaran saham.
- harga bon dipengaruhi oleh kadar bunga, jika rendah kadar bunga maka harga bon akan tinggi. dan sebaliknya.
- orang ramai peroleh keuntungan dengan membeli bon pada harga rendah pada masa kini, dan kemudiannya orang ramai membuat spekulasi bahawa pada masa akan datang harga bon akan meningkat, dan menjual bon tersebut dengan harga yang tinggi.


p/s : tajuk kadar bunga boleh rujuk dalam buku makroekonomi juga.

Tiada ulasan: