Rabu, 23 Jun 2010

Untung


- merupakan pulangan bagi usahawan.
- diertikan kepada untung perakaunan dan untung ekonomi.

Untung Perakaunan = TR - TC (kos eksplisit)
Untung Ekonomi = TR - (kos eksplisit + kos implisit)

cth : seorang pengusaha telah memulakan perniagaannya dengan modal RM60000 yang dikeluarkan daripada simpanan tabungan di bank yang mendatangkan faedah 6% setahun. Sebelum ini, beliau bekerja dengan syarikat A dengan gaji tahunan sebanyak RM60000. TR perniagaannya ialah RM200000 dan TC ialah RM50000.

Untung Perakaunan = RM200000-RM50000
= RM 150000

Untung Ekonomi = RM200000 - [RM50000 + RM60000(gaji) + RM3600(faedah pinjaman) ]
= RM86400

Sumber Untung

(a) Untung Sebagai Ganjaran Atas Risiko
- risiko wujud daripada kemungkinan kegagalan dalam perniagaan, seperti mengalami kerugian akibat daripada disekonomi bidangan.
- keadaan ketidakpastian ini memerlukan ganjaran untung untuk menggalakkan pengusaha menceburkan diri dalam perniagaan.

(b) Untung Sebagai Ganjaran Atas Inovasi
- untuk menghasilkan reka bentuk keluaran yang baru.
- pengusaha sanggup membelanjakan wang untuk inovasi bagi meningkatkan kualiti keluaran demi meningkatkan hasil jualannya.
- untung tambahan diperoleh apabila pengusaha berjaya meningkatkan hasil jualannya untuk satu tempoh tertentu, iaitu selepas kos inovasi dapat ditutupi.

(c) Untung Sebagai Ganjaran Atas Monopoli
- firma monopoli berupaya mempengaruhi tingkat harga untuk mempengaruhi keuntungan.
- kuasa monopoli ditunjukkan oleh keanjalan keluk permintaan, semakin besar kuasa monopoli semakin tidak anjal keluk permintaan, begitu juga sebaliknya.

Peranan Untung

(a) Menggalakkan Aktiviti Pelaburan
- untung adalah daya penarik keyakinan pelabur sedia ada untuk meneruskan pelaburan lagi, dan juga dapat menambahkan bilangan pelabur pada masa akan datang.
- semakin tinggi risiko pelaburan dibuat, semakin tinggi jumlah keuntungan yang diperolehi.

(b) Menggalakkan Aktiviti Inovasi
- untung membolehkan pengusaha membuat inovasi bagi meningkatkan keuntungannya.
- firma akan cuba menghasilkan keluaran yang tidak ada pengganti di pasaran supaya keuntungan terus diperoleh.

(c) Menggalakkan Peruntukan Sumber Pengeluaran Secara Cekap
- firma memperoleh untung dengan cara meminimumkan kos pengeluaran dan memaksimumkan keluarannya.
- apabila firma cekap peruntukan dan pengeluaran, maka firma dapat meminimumkan kos pengeluaran, sekali gus dapat memaksimumkan keuntungan.


p/s : maka tamatlah nota mikro stpm. :)

Tiada ulasan: