Selasa, 22 Jun 2010

Alat Dasar Fiskal


merujuk kepada perubahan G dan T

Mengatasi Inflasi
- ↓ G
- ↑ T

Mengatasi Deflasi
- ↑ G
- ↓ T


Kesan Dasar Fiskal Dengan Pendekatan Keynesian

Mengurangkan Perbelanjaan Kerajaan (↓ G)

Huraian : Rajah diatas menunjukkan tindakan kerajaan mengurangkan G untuk menutup lompang inflasi. Inflasi berlaku apabila AE lebih besar daripada AS pada tingkat guna tenaga penuh. Apabila kerajaan mengurangkan G, keluk suntikan I+G akan beralih kepada keluk I+G-ΔG dan menyebabkan tingkat pendapatan negara berkurang dari Ye kepada Yf. Dengan ini, lompang inflasi sebesar XY dapat ditutup dan masalah kenaikan tingkat harga umum dapat diatasi.

Menambah Cukai (↑ T)

Huraian : Rajah diatas menunjukkan tindakan kerajaan menambahkan T untuk menutup lompang inflasi. Inflasi berlaku apabila AE lebih besar daripada AS pada tingkat guna tenaga penuh. Apabila kerajaan menambahkan T, keluk bocoran S+T akan beralih kepada S+T+ΔT dan menyebabkan tingkat pendapatan berkurang daripada Ye kepada Yf. Dengan ini, lompang inflasi sebesar XY dapat ditutup dan masalah kenaikan tingkat harga umum dapat diatasi.

Menambah Perbelanjaan Kerajaan (↑ G)

Huraian : Rajah diatas menunjukkan tindakan kerajaan menambahkan G untuk menutup lompang deflasi. Deflasi berlaku apabila AE lebih kecil daripada AS pada tingkat guna tenaga penuh. Apabila kerajaan menambahkan G, keluk suntikan I+G akan beralih kepada I+G+ΔG dan menyebabkan tingkat pendapatan bertambah daripada Ye kepada Yf. Dengan ini, lompang deflasi sebesar XY dapat ditutup dan masalah pengangguran dapat diatasi.

Mengurangkan Cukai (↓ T)

Huraian : Rajah diatas menunjukkan tindakan kerajaan mengurangkan T untuk menutup lompang deflasi. Deflasi berlaku apabila AE lebih kecil daripada AS pada tingkat guna tenaga penuh. Apabila kerajaan mengurangkan T, keluk bocoran S+T akan beralih kepada S+T-ΔT dan menyebabkan tingkat pendapatan bertambah daripada Ye kepada Yf. Dengan ini, lompang deflasi sebesar XY dapat ditutup dan masalah pengangguran dapat diatasi.


p/s : soalan berkenaan keynesian popular.

2 ulasan:

Maryam berkata...

Aku dah semakin faham tentang alat dasar fiskal ini. Terima kasih Abdul Rahman (:

Abdul Rahman berkata...

eh maryam!.. sama-sama. (: