Rabu, 23 Jun 2010

Sewa, Bunga dan Untung


Sewa
- merupakan pulangan bagi tanah.
- ia dibahagikan kepada 3 bahagian iaitu sewa ekonomi, perolehan pindahan dan sewa kuasi.

(a) Sewa Ekonomi
- lebihan perolehan yang diterima oleh pengeluar dalam suatu aktiviti terbaik berbanding dengan aktiviti kedua terbaik.
- cth : suatu kawasan tanah mempunyai 2 kegunaan iaitu mendirikan kilang dengan sewa bulanan RM2000, atau untuk menanam getah dengan sewa bulanan RM2500 Maka sewa ekonomi ialah RM2500-RM2000=RM500 iaitu perbezaan sewa yang akan diterima untuk menanam getah daripada mendirikan kilang.

(b) Perolehan Pindahan
- merupakan jumlah wang yang dibayar untuk mengelakkan faktor pengeluaran tersebut beralih kepada kegunaan pilihan kedua terbaik.
- cth : berdasarkan contoh sewa ekonomi. perolehan pindahan adalah RM2000 iaitu pendapatan minimum yang diterima oleh pemilik tanah, yang juga sama nilai dengan perolehan sewa untuk kegunaan kedua terbaik tanah (mendirikan kilang), supaya tanah itu diguna untuk menanam getah dan bukannya mendirikan kilang.

Penentuan Sewa Ekonomi dan Perolehan Pindahan
- jumlah bayaran kepada faktor pengeluaran ia meliputi komponen sewa ekonomi dan perolehan pindahan, ataupun hanya ada 1 sahaja komponen bergantung kepada keanjalan penawarannya.

Penawaran Faktor Tidak Anjal Sempurna
Huraian : apabila keluk penawaran tidak anjal sempurna maka faktor pengeluaran tersebut hanya ada 1 kegunaan sahaja, maka semua bayaran atas faktor pengeluaran merupakan sewa ekonomi sahaja iaitu sebesar OREQ.

Penawaran Faktor Anjal Sempurna
Huraian : apabila keluk penawaran anjal sempurna maka faktor pengeluaran tersebut mempunyai kegunaan yang infiniti, maka semua bayaran atas faktor pengeluaran merupakan perolehan pindahan iaitu sebesar OREQ.

Penawaran Faktor Anjal
Huraian : apabila keluk penawaran anjal maka faktor pengeluaran tersebut mempunyai jumlah bayaran sewa terdiri daripada komponen sewa ekonomi sebesar SRE dan perolehan pindahan sebesar OSEQ.


(c) Sewa Kuasi
- merupakan bayaran lebihan kepada suatu faktor pengeluaran yang mempunyai keanjalan SS tidak anjal sempurna dalam jangka pendek.
- tidak wujud dalam jangka panjang kerana keanjalan SS telah anjal.
- dalam jangka pendek, firma perlu tanggung TFC selain daripada TVC atas faktor pengeluaran yang tidak anjal sempurna. maka sewa kuasi dikatakan sebagai perbezaan antara TR dengan TVC.

Huraian : pada tingkat Q, TR ialah OPEQ manakala TC ialah OCAQ. daripada TC ini, TVC ialah ODBQ. Maka jumlah sewa kuasi ialah TR (OPEQ)-TVC (ODBQ)= DPEB (lorekan kelabu).

Kesimpulan : jika firma sedang mengalami untung lebih normal, maka sewa kuasi lebih besar daripada TFC. Begitu juga sebaliknya jika firma sedang mengalami untung kurang normal, maka sewa kuasi lebih kecil daripada TFC.


p/s : sewa merupakan pulangan kepada salah satu faktor pengeluaran.

Tiada ulasan: