Rabu, 3 Februari 2010

Hubungan antara SAC, LAC, SMC dan LMC


Simbol :

SAC = Shorterm Average Cos
LAC = Longterm Average Cos
SMC = Shorterm Marginal Cos
LMC = Longterm Marginal Cos

Keluk SAC, LAC, SMC dan LMC

Hubungan :

(a) apabila LAC sedang , SAC menyentuh LAC, SAC juga sedang

(b) SAC menyentuh LAC min, SAC juga Min

(c) apabila LAC sedang , SAC menyentuh LAC, SAC juga sedang

(d) pada Q0, SAC = LAC, maka SMC = LMC

(e) pada Q1, SAC = LAC = SMC = LMCp/s : jika anda tidak faham.. anda perlu perbanyakkan latihan membuat keluk..

Tiada ulasan: