Rabu, 5 Ogos 2009

Perakaunan Pendapatan NegaraKONSEP PENDAPATAN NEGARA

Keluaran Dalam Negara Kasar
(KDNK)
- nilai output yang dihasilkan oleh faktor pengeluaran dalam negara bagi tempoh setahun


Keluaran Negara Kasar (KNK)
- nilai output yang dihasilkan oleh faktor pengeluaran negara bagi tempoh setahun.

Keluaran Negara Bersih (KNB)
- Y negara yang menunjukkan daya pengeluaran dan keluaran negara yang sebenar.

Pendapatan Bersih Dari Luar Negara (YB)
- YB bernilai positif menunjukkan KNK lebih besar daripada KDNK.
- YB bernilai negatif menunjukkan KNK lebih kecil daripada KDNK.

formula :

Y
B = YL - BL
KDNK = KNK - YB
KNK = KDNK + YB
KNB = KNK - Sn


KONSEP HARGA PASAR DAN KOS FAKTOR

Harga Pasar (hp)
- harga barang akhir dan perkhidmatan yang dijual di pasaran yang dicampur CTL dan ditolak Sub.

Kos Faktor (kf)
- harga barang akhir dan perkhidmatan yang belum dipasarkan yang dicampur Sub dan ditolak CTL.

formula :

kf = hp - CTL + Sub
hp = kf + CTL - Sub
KDNKhp = KDNKkf + CTL - Sub
KNKhp = KNKkf + CTL - Sub
KNBhp = KNBkf + CTL - Sub
KDNKkf = KDNKhp - CTL + Sub
KNKkf = KNKhp - CTL + Sub
KNBkf = KNBhp - CTL + Sub


PENDAPATAN NEGARA MENGIKUT HARGA SEMASA DAN HARGA TETAP


Pendapatan Negara Mengikut Harga Semasa/Nominal (Y1)
- dipengaruhi oleh perubahan Q dan P.

Pendapatan Negara Mengikut Harga Tetap/Benar (Y0)
- dipengaruhi oleh perubahan Q sahaja.


formula :

Y0 = (IH0 ÷ IH1) x Y1


PENDAPATAN PERSENDIRIAN, PENDAPATAN BOLEH GUNA DAN PENDAPATAN PERKAPITA

Pendapatan Persendirian (PP)
- jumlah pendapatan yang diterima oleh semua individu dalam setahun di sesebuah negara.
- PP merangkumi pendapatan faktor dan bayaran pindahan (pendapatan yang tak produktif).

Komponen Pendapatan Faktor
- upah dan gaji
- bunga bersih
- sewa
- untung dibahagikan (dividen)
- pendapatan perusahaan persendirian

Komponen Pendapatan Negara (Yn)
- untung tak dibahagikan
- cukai keuntungan syarikat
- caruman KWSP

Komponen Pendapatan Persendirian (PP)
- bayaran pindahan
- bunga atas pinjaman kerajaan
- bunga atas pinjaman pengguna

formula :

Bunga Bersih = Bunga Kasar - Bunga atas Pinjaman Kerajaan - Bunga atas Pinjaman Pengguna
Yn = Komponen Yn + Komponen Pendapatan Faktor
PP = Komponen PP + Komponen Pendapatan Faktor
Yn = PP - Komponen PP + Komponen Yn
PP = Yn - Komponen Yn + Komponen PP

Pendapatan Boleh Guna (Yd)
- pendapatan persendirian yang boleh dibelanjakan ke atas barang dan perkhidmatan.

formula :

Yd = PP - Cukai Pendapatan Persendirian

Pendapatan PerKapita (PPK)
- pendapatan purata setiap penduduk di sesebuah negara untuk tempoh setahun.

formula :

PPK = Yn ÷ Jumlah Penduduk


KAEDAH PERHITUNGAN PENDAPATAN NEGARA

Kaedah Keluaran
- mencampurkan semua nilai tambah.
- dikenali KDNKhp

formula :

KDNKhp = C + I + G + Δi + (X - M)
KDNKhp = Sektor 1 + Sektor 2 + Sektor 3 + Cukai Import - Bayaran Perkhidmatan Bank

Kaedah Perbelanjaan
- mencampurkan jumlah perbelanjaan atas barang akhir dan perkhidmatan.
- dikenali KNKhp

formula :

KNKhp = C + I + G + Δi + (X - M) + YB
KNKhp = KDNKhp + YB

Kaedah Pendapatan
- mencampurkan semua pendapatan faktor.
- dikenali KNBkf

formula :

KNBhp = KNKhp - Sn
KNBhp = Gaji dan Upah + Bunga Bersih + Sewa + Untung Kasar/Syarikat + Pendapatan Perusahaan Persendirian
Untung Kasar/Syarikat = Untung Dibahagikan + Untung Tak Dibahagikan + Cukai Keuntungan Syarikat


MASALAH DALAM PENGHITUNGAN PENDAPATAN NEGARA

(1) Masalah Pengumpulan Maklumat
- kebanyakkan negara sedang membangun dan kurang maju tidak mempunyai maklumat lengkap dan tepat bagi kegiatan ekonomi mereka.

(2) Masalah Pengiraan Kegiatan Haram
- terdapat sesetengah kegiatan ekonomi yang produktif tetapi tidak dikira kerana merupakan kegiatan haram seperti pelacuran, perjudian dan penjualan dadah.

(3) Masalah Pengiraan Kegiatan Tidak Dibayar Dengan Wang
- terdapat kegiatan yang produktif tetapi tidak diberi upah seperti gotong-royong, penggunaan aset sendiri, dan perkhidmatan suri rumah.

(4) Masalah Pengiraan 2 Kali
- keadaan ini berlaku apabila tidak dapat bezakan antara barang perantaraan dan barang akhir ini menyebabkan berlaku kesilapan dalam pengiraan.

(5) Masalah Pengiraan Perbelanjaan Kerajaan
- terdapat perbelanjaan kerajaan tidak dikira seperti bunga atas pinjaman kerajaan kerana dianggap bayaran pindahan.

(6) Masalah Menentukan Susut Nilai
- modal fizikal seperti banggunan dan mesin akan mengalami kerosakan juga dianggap penyusutan susut nilai, tetapi sukar untuk tentukan susut nilai.


KEGUNAAN DATA PENDAPATAN NEGARA

(1) Untuk Mengira PPK
(2) Untuk Mengira Pendapatan Negara Benar
(3) Untuk Mengira Pertumbuhan Ekonomi
(4) Untuk Mengira Pertumbuhan Kebajikan.


p/s : terdapat junior saya mengalami kesukaran untuk mengira sesuatu pendapatan apabila diberi dalam bentuk jadual, maka penting menghafal formula dan komponen dalam bab 2 ini.

Tiada ulasan: