Jumaat, 14 Ogos 2009

Ekonomi 3 sektor (ekonomi tertutup)

Ekonomi campur tangan kerajaan

Huraian : ekonomi campur tangan kerajaan bermakna ekonomi tersebut mempunyai cukai yang dikenakan oleh kerajaan untuk menampung perbelanjaan kerajaan. Ini boleh dikenal pasti apabila terdapatnya Pendapatan Cukai (Yd) dalam sesebuah fungsi keluk. Apabila terdapatnya Yd dalam fungsi, ini bermaknya wujudnya cukai. Lain pula jika fungsi tersebut hanya mempunya Y sahaja, ini bermaksud fungsi tersebut ialah ekonomi tanpa campur kerajaan dan tiada cukai yang dikenakan.

Huraian : Ekonomi tertutup bermakna tiada penglibatan sektor dari negara asing.

Formula : Y = C + I + G apabila berada di paras positif keluk, S + T = I + G apabila berada di paras negatif keluk.

Contoh soalan : cari Y
C = 230+0.75yd
I = 500
G = 652
T = 40+o.1y

Cara pengiraan :
C = 230+o.75(y-40+0.1y)
C = 230+0.75y-30+0.075y
C = 200+0.675y

Y = 200+0.675y+500+652
Y = 1352+0.675y
Y - 0.675y = 1352
0.325y = 1352
Y = 1352/0.325
Y = RM 4160

p/s : pasnih ekonomi 4 sektor plak..

Tiada ulasan: