Rabu, 3 Mac 2010

Keluk Penawaran Industri Jangka Panjang


Dalam jangka panjang, keluk SS mungkin berbentuk :

- Cerun Negatif (industri kos menurun)
- Cerun Positif (industri kos menaik)
- Cerun Mendatar (industri kos malar)


Keluk SS berbentuk Cerun Negatif

Keluk SS Industri Kos Menurun

Huraian :

(a) Keseimbangan industri tercapai apabila keluk DD bersilang dengan keluk SS iaitu pada titik E, dengan harga P dan kuantiti Q.

(b) Firma sebagai penerima harga telah menerima tingkat harga industri, ketika ini firma sedang menikmati untung normal apabila MC = MR = AR = AC pada titik E dengan keluaran Q.

(c) Andaikan permintaan industri bertambah, keluk DD akan beralih ke kanan iaitu pada D1D1, maka keseimbangan baru keluk SS industri tercapai apabila keluk D1D1 bersilang dengan keluk SS pada titik E1, dengan harga P1 dan keluaran Q1.

(d) Kesan peralihan keluk DD industri telah menyebabkan firma dapat menikmati untung lebih normal apabila AR lebih besar daripada AC.

(e) Keadaan firma dalam industri yang sedang menikmati untung lebih normal telah menarik kemasukan firma-firma baru ke dalam industri, keadaan ini menyebabkan penawaran industri bertambah, keluk SS beralih ke kanan iaitu pada S1S1, maka keseimbangan baru keluk SS industri tercapai apabila keluk D1D1 bersilang dengan keluk S1S1 pada titik E2, dengan harga P2 dan keluaran Q2.

(f) Kemasukan firma baru telah menurunkan kos pengeluaran, maka AC beralih ke bawah menjadi AC1, begitu juga dengan MC beralih ke bawah menjadi MC1.

(g) Pada tingkat harga P2, firma dapat untung normal sahaja apabila MC1 = MR2 = AR2 = AC1 pada titik E2 dengan keluaran Q2.


Keluk SS berbentuk Cerun Positif

Keluk SS Industri Kos Meningkat

Huraian :

(a) Keseimbangan industri tercapai apabila keluk DD bersilang dengan keluk SS iaitu pada titik E, dengan harga P dan kuantiti Q.

(b) Firma sebagai penerima harga telah menerima tingkat harga industri, ketika ini firma sedang menikmati untung normal apabila MC = MR = AR = AC pada titik E dengan keluaran Q.

(c) Andaikan permintaan industri bertambah, keluk DD akan beralih ke kanan iaitu pada D1D1, maka keseimbangan baru keluk SS industri tercapai apabila keluk D1D1 bersilang dengan keluk SS pada titik E1, dengan harga P1 dan keluaran Q1.

(d) Kesan peralihan keluk DD industri telah menyebabkan firma dapat menikmati untung lebih normal apabila AR lebih besar daripada AC.

(e) Keadaan firma dalam industri yang sedang menikmati untung lebih normal telah menarik kemasukan firma-firma baru ke dalam industri, keadaan ini menyebabkan penawaran industri bertambah, keluk SS beralih ke kanan iaitu pada S1S1, maka keseimbangan baru keluk SS industri tercapai apabila keluk D1D1 bersilang dengan keluk S1S1 pada titik E2, dengan harga P2 dan keluaran Q2.

(f) Kemasukan firma baru telah meningkatkan kos pengeluaran, maka AC beralih ke atas menjadi AC1, begitu juga dengan MC beralih ke atas menjadi MC1.

(g) Pada tingkat harga P2, firma dapat untung normal sahaja apabila MC1 = MR2 = AR2 = AC1 pada titik E2 dengan keluaran Q2.


Keluk SS berbentuk Cerun Mendatar

Keluk SS Industri Kos Malar

Huraian :

(a) Keseimbangan industri tercapai apabila keluk DD bersilang dengan keluk SS iaitu pada titik E, dengan harga P dan kuantiti Q.

b) Firma sebagai penerima harga telah menerima tingkat harga industri, ketika ini firma sedang menikmati untung normal apabila MC = MR = AR = AC pada titik E dengan keluaran Q.

(c) Andaikan permintaan industri bertambah, keluk DD akan beralih ke kanan iaitu pada D1D1, maka keseimbangan baru keluk SS industri tercapai apabila keluk D1D1 bersilang dengan keluk SS pada titik E1, dengan harga P1 dan keluaran Q1.

(d) Kesan peralihan keluk DD industri telah menyebabkan firma dapat menikmati untung lebih normal apabila AR lebih besar daripada AC.

(e) Keadaan firma dalam industri yang sedang menikmati untung lebih normal telah menarik kemasukan firma-firma baru ke dalam industri, keadaan ini menyebabkan penawaran industri bertambah, keluk SS beralih ke kanan iaitu pada S1S1, maka keseimbangan baru keluk SS industri tercapai apabila keluk D1D1 bersilang dengan keluk S1S1 pada titik E2, dengan harga P dan keluaran Q2.

(f) Oleh sebab tingkat harga keseimbangan jatuh semula kepada P, maka firma menikmati untung normal sahaja apabila MC = MR = AR = AC pada titik E dengan keluaran Q.


p/s : konsep yang serupa, cuma alami perubahan turun, naik dan malar.

Tiada ulasan: