Isnin, 29 Mac 2010

Keseimbangan Monopoli Dalam Jangka Panjang


- hanya terdapat 1 jenis untung sahaja iaitu untung lebih normal.
- tidak seperti PPS yang jangka panjangnya hanya dapat untung normal sahaja disebabkan oleh faktor-faktor PPS, salah satunya ialah kebebasan keluar masuk.


Keluk Monopoli Untung Lebih Normal Jangka Panjang

Huraian :

(a) Firma mencapai keseimbangan apabila keluk SMC bersilang dengan keluk MR di titik E dalam jangka pendek, iaitu dengan tingkat harga P dan tingkat keluaran Q.

(b) Pada tingkat keluaran Q, firma mengalami untung lebih normal sebanyak APXE dimana AR lebih besar daripada SAC.

(c) Dalam jangka panjang, firma akan menyelaraskan pengeluarannya, iaitu dengan membesarkan saiz lojinya supaya dapat meningkatkan tingkat pengeluaran dan dapat memaksimumkan keuntungan dengan kecekapan yang dipertingkatkan.

(d) Pada loji SAC1, firma mencapai keseimbangan apabila keluk SMC1 dan LMC bersilang dengan keluk MR di titik E1 dalam jangka panjang, iaitu dengan tingkat harga baru P1 dan tingkat keluaran baru Q1.

(e) Pada tingkat keluaran Q1, firma mengalami untung lebih normal sebanyak A1P1X1E1 dimana AR lebih besar daripada SAC1.

(f) Kesimpulannya, dalam jangka panjang, firma monopoli mencapai keseimbangan apabila LMC = SMC = MR.

p/s : fahami dengan betul.

Tiada ulasan: