Rabu, 3 Mac 2010

Keluk Penawaran Industri Jangka Pendek


Keluk SS Industri
boleh diperolehi dengan mencampurkan kuantiti yang sanggup ditawarkan oleh firma-firma dalam industri pada pelbagai tingkat harga.

Pembentukan Keluk SS Industri/Pasaran

Huraian :

(a) Andaikan industri hanya terdiri daripada 2 buah firma sahaja iaitu firma A dan firma B.

(b) Kedua-dua keluk penawaran bagi firma A dan B boleh dilihat pada rajah di atas.

(c) Pada tingkat harga RM2, firma A menawarkan 3 unit keluaran, manakala firma B menawarkan 4 unit keluaran, maka jumlah SS industri ialah 7 unit (3+4). Ini ditunjukkan oleh titik A pada rajah di atas.

(d) Apabila harga naik ke RM3, firma A menawarkan 5 unit keluaran, manakala firma B menawarkan 6 unit keluaran, maka jumlah SS industri ialah 11 unit (5+6). Ini ditunjukkan oleh titik B pada rajah di atas.

(e) Apabila harga naik ke RM4 pula, firma A menawarkan 7 unit keluaran, manakala firma B menawarkan 8 unit keluaran, maka jumlah SS industri ialah 15 unit (7+8). Ini ditunjukkan oleh titik C pada rajah di atas.

(f) Apabila titik-titik A,B dan C disambungkan, maka terbentuklah keluk penawaran industri jangka pendek yang bercerun ke atas dari kiri ke kanan.

p/s : tak ubah seperti keluk pasaran.

Tiada ulasan: