Isnin, 5 April 2010

Diskriminikasi Harga


merupakan 1 dasar atau 1 amalan penentuan harga yang berbeza atas barang yang sama yang berbeza harga.


Syarat-syarat :

(a) Penjual Seorang Monopoli
- kerana boleh mempengaruhi tingkat harga dalam pasaran.

(b) Wujud Lebih Daripada 1 Pasaran
- firma monopoli perlu memisahkan penggunanya kepada beberapa pasaran mengikut kemampuan pengguna.
- Pengasingan ini boleh dikelasifikasikan mengikut jantina, umur, jarak, kawasan penempatan, serta kedudukan sosial ekonomi.

(c) Setiap Pasaran Mempunyai Keanjalan DD Harga yang Berbeza
- dasar diskriminasi dapat dilaksanakan apabila pasaran mempunyai keanjalan DD.
- DD anjal, harga yang lebih rendah dikenakan.
- DD tidak anjal, harga yang lebih tinggi dikenakan.

(d) Keuntungan Daripada Diskriminasi Harga Haruslah Melebihi Kos untuk Melakukan Dasar Tersebut
- supaya untung diperolehi makin besar.
- kos yang terlibat untuk memisahkan pasaran mestilah tidak melebihi hasil yang diperoleh.
- kos terlibat adalah seperti kos implisit dan eksplisit mengikut pemisahan pasaran.


Jenis-Jenis Diskriminasi :

(a) Diskriminasi Harga Darjah Pertama
- dikenali diskriminasi harga sempurna dengan setiap pengguna akan dikenakan tingkat harga maksimum atau harga yang sanggup dibayar untuk sesuatu jenis barang dan pada kuantiti tertentu.
- harga berbeza bukan sahaja dikenakan mengikut pengguna yang berbeza malah pengguna yang sama juga akan dikenakan harga yang berlainan bergantung kepada kemampuan membayarnya untuk memperoleh kuantiti barang tersebut.

(b) Diskriminasi Harga Darjah Kedua
- pemonopoli akan mengenakan harga yang berbeza untuk blok unit yang berbeza atas barang yang sama.
- Cth harga barang mengikut blok unit ialah bekalan elektrik dan air.

(c) Diskriminasi Harga Darjah Ketiga
- meletakkan harga berbeza mengikut kumpulan pengguna.
- kumpulan pengguna mengikut kriteria tertentu seperti jantina, kelas sosial, geografi dan sebagainya.
- tingkat harga yang tinggi dikenakan kepada keanjalan DD tidak anjal.
- tingkat harga yang rendah dikenakan kepada keanjalan DD anjal.


Penentuan Keseimbangan Diskriminasi Harga

Dasar Diskriminasi Harga

Huraian :

(a) Andaikan terdapat 2 buah pasaran iaitu pasaran A yang mempunyai keanjalan permintaan yang tidak anjal dan pasaran B yang mempunyai keanjalan permintaan yang anjal.

(b) Keluk AR'a+b diperoleh dengan mencampurkan keluk AR'a dan AR'b secara mendatar. Begitu juga dengan keluk MR'a+b yang diperoleh dengan mencampurkan keluk MR'a dan MR'b secara mendatar.

(c) Firma monopoli mencapai keseimbangan di kedua-dua pasaran A dan B apabila MC=MR di titik E dengan keluaran Q'a+b.

(d) Di pasaran A, tingkat keseimbangan dicapai di A (MC=MR'a) dengan tingkat output Q'a dan harga keseimbangan P'a, manakala di pasaran B pula, tingkat keseimbangan dicapai di B (MC=MR'b) dengan tingkat output Q'b dan harga keseimbangan P'b.

(e) Tingkat harga di pasran B adalah lebih tinggi berbanding dengan pasaran B (P'a > P'b) kerana keanjalan permintaannya adalah kurang anjal, manakala tingkat keluarannya adalah kurang berbanding pasran B (Q'a < Q'b).

(f) Kesimpulannya, pasaran yang mempunyai keanjalan permintaan yang lebih anjal dikenakan harga yang rendah manakala pasaran yang mempunyai keanjalan permintaan yang kurang anjal dikenakan harga yang tinggi.

p/s : hanya ingin menunjukkan perbezaan harga mengikut keanjalan permintaan.

Tiada ulasan: