Khamis, 13 Mei 2010

Perbezaan Upah


mengikut teori, kadar upah dibayar mengikut daya pengeluaran sut buruh, tapi hanya berlaku dalam PPS sahaja. Dalam keadaan sebenar, pasaran buruh adalah pasaran tidak sempurna dimana buruh bukan faktor homogen tetapi masing-masing mempunyai kemahiran, kecekapan, taraf pendidikan yang berbeza.

Perbezaan Upah antara Individu

(a) Perbezaan Dalam Kecekapan dan Kemahiran
- setiap individu mempunyai kebolehan mental yang berbeza, ini menyebabkan mereka tidak mempunyai kecekapan yang homogen.
- cth : pandai, cekap, bertanggungjawab dan mahir dalam sesuatu bidang seperti peguam, guru dan lain-lain yang akan menerima upah yang lebih tinggi kerana mempunyai permintaan yang tinggi berbanding dengan penawarannya.

(b) Perbezaan Dalam Kebolehan Fizikal dan Risiko
- individu yang kuat dan sanggup bekerja berat dan berbahaya akan menerima upah yang lebih tinggi berbanding individu yang lemah.

(c) Kos Latihan dan Taraf Pendidikan
- individu yang mempunyai latihan kemahiran dan pelajaran yang tinggi akan mempunyai daya pengeluaran yang tinggi seterusnya memperoleh upah yang tinggi.
- cth : doktor pakar yang menerima upah lebih tinggi kerana kos latihan yang mahal.

(d) Faedah Bukan Wang
- buruh yang mendapat upah yang rendah tetapi mempunyai faedah bukan wang seperti jaminan perkeso, asrama di tempat kerja dan lain-lain.
- cth : tentera yang mendapat banyak faedah daripada kerajaan diantaranya mereka boleh mendapat rawatan percuma daripada hospital kerajaan.

(e) Perbezaan Dari Segi Tanggungjawab
- jawatan yang berbeza punyai tanggungjawab yang tidak sama, ini menyebabkan bayaran upah juga berbeza.
- cth : upah seorang pengurus syarikat lebih besar daripada upah seorang penyelia kerana pengurus syarikat mempunyai tanggungjawab yang besar untuk menguruskan syarikat.

(f) Perbezaan Pengalaman
- menjawat jawatan yang sama dan taraf pendidikan sama tidak semestinya mendapat upah yang sama kerana mempunyai pengalaman yang tidak sama.
- pekerja yang lebih berpengalaman akan diberikan upah yang lebih tinggi daripada pekerja yang kurang berpengalaman.

(g) Perbezaan Dalam Mobiliti Buruh
- buruh yang mempunyai mobiliti yang kurang akan mendapat upah yang lebih rendah daripada buruh yang mempunyai mobiliti yang tinggi.

(h) Perasaan Prejudis/Prasangka
- perbezaan jantina contohnya perempuan akan mendapat upah yang lebih rendah daripada lelaki kerana pengusaha prejudis terhadap perempuan yang dikatakan mempunyai daya pengeluaran sut lebih rendah daripada lelaki.

p/s : teori-teori-teori.

Tiada ulasan: